Części składowe dźwigu układkowego UK-25/9

Posted by admin on November 9th, 2016
Comments Off on Części składowe dźwigu układkowego UK-25/9

Części składowe dźwigu układkowego UK-25/9 stanowią: — platforma przystosowana do jazdy po liniach normalnotorowych (w wykonaniu dla PKP); — wysięgnica kratownicowa z oprzyrządowaniem dźwigowym; — oprzyrządowanie platformy do przeciągania pakietów przęseł; — dwa napędowe zespoły prądotwórcze; — układ napedowy jazdy i zespołów roboczych; — hydrauliczny układ podnoszenia wysięgnicy; układ elektryczny; — oprzyrządowanie pomocnicze. Platforma dźwigu układkowego o budowie zbliżonej do platformy motorowej MPD składa się ze spawanej ramy podwozia, dwóch trzyosiowych wózków jezdnych, mechanizmu jazdy, układu hamulcowego i urządzeń sprzęgowo-cięgłowych. Na ramie podwozia są zderzaki i reflektory, chowane podczas pracy do specjalnych wnęk. Na podłodze platformy są zamontowane dwie wciągarki i przenośnik rolkowy do przeciągania przęseł, cztery kolumny podpierające oraz — z obu bocznych stron ramy podwozia zdublowane pulpity kontrolno—sterownicze. Stanowiska obsługi są umieszczone z obu stron platformy, bezpośrednio przy pulpitach sterowniczych. Pod platformą, w komorach są umieszczone zespoły prądotwórcze, sprężarki, pompy, elektryczne urządzenia sterujące i inne. Mechanizm jazdy platformy ma napęd elektromechaniczny. Na bocznych zestawach kołowych wózków z maźnicami rolkowymi są osadzone przekładnie mechaniczne. Moment obrotowy z silników trakcyjnych prądu stałego, typu DK—30A, jest przenoszony na przekładnię osiową za pośrednictwem wału przegubowego i dwustopniowej przekładni zębatej. Silniki trakcyjne są sterowane stycznikami, usytuowanymi w komorze aparatury elektrycznej. Za pomocą styczników odbywa się zmiana a) równolegle lub szeregowo — przy zasilaniu silników trakcyjnych wózka z własnej prądnicy; b) szeregowo — przy zasilaniu przez jedną prądnicę, z tym że między wózkami silniki są połączone równolegle lub szeregowo, Układ połączeń silników trakcyjnych przy zmianie kierunku jazdy nie ulega zmianie. Silniki elektryczne napędzają zespoły robocze: wciągarki dźwigowe rozr mieszczone na platformie i wysięgnicy, jak również pompy hydrauliczne sprężarkę. Silniki trakcyjne i silniki napędowe zespołów roboczych są zasilane przez dwa zespoły prądotwórcze, zabudowane w środkowych komorach platformy motorowej. Każdy zespół prądotwórczy składa się z sześciocylindrowego silnika wysokoprężnego WOLA 4DSRG i prądnicy prądu stałego typu PN-750M, połączonych ze sobą sprężystym sprzęgłem palcowym. [patrz też: elektronika pojazdowa, przewozy autokarowe warszawa, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

Dźwigi układkowe – charakterystyka techniczna

Posted by admin on November 9th, 2016
Comments Off on Dźwigi układkowe – charakterystyka techniczna

Charakterystyka techniczna: suwnica napędowa — długość w mm 2800 — szerokość w mm 3740 — wysokość w mm 3715 — masa własna w kg 5000; podnośnik hydrauliczny udźwig w kN (kG) 50 (5000); wysokość podnoszenia dla suwnic nośnych w m 1,27 do 1,95; wysokość podnoszenia dla suwnicy napędowej w m 1,37 do 2,04 skok siłownika hydraulicznego w mm 670; długość w mm1950; szerokość w mm1700; wysokość w mm1370 masa własna w kg 720; zespół napędowy — typ silnika wysokoprężnego S324E10 moc znamionowa silnika w kW (KM) 56 (75); prędkość obrotowa silnika w obr/s (obr/min) 25 (1500); w prądnicy FIMAG (NRD) DCB6; moc prądnicy w kVA 63 25 (1500) napięcie w V 400; dopuszczalne obciążenie w A 93; długość mm 2390; szerokość w mm 695; wysokość w mm 1355; masa własna w kg 1600 do 300; obsługa: maszynista.

Do przęsłowej wymiany torów na PKP są również stosowane dźwigi układkowe typu UK-25/9 systemu Płatowa. Dźwigi te, importowane z ZSRR, w zasadzie są przeznaczone do wymiany przęseł torowych o maksymalnej długości 25 m i masie własnej do 9000 kg. Mogą być również wykorzystane do robót przeładunkowych w bazach montażowo-demontażowych, do załadunku lub wyładunku przęseł z platform, a nawet do wymiany toru bezstykowego — po zastosowaniu specjalnego oprzyrządowania. Dźwigi układkowe UK-25/9 są przystosowane do pracy W składzie platform pociągu układkowego lub zrywkowego i współpracują z platformami motorowymi MPD, które przeciągają pakiety przęseł w zasięg działania dźwigu układkowego, a ponadto mogą być wykorzystane jako pojazdy trakcyjne przy manewrowaniu składem pociągu, W pociągu układkowym dźwig znajduje się na czole, a w pociągu zrywkowym — na końcu składu platform. [podobne: gabloty informacyjne, nagrzewnice powietrza, prowadzenie ltd ]