Czesci skladowe dzwigu ukladkowego UK-25/9

Posted by admin on November 9th, 2016
Comments Off on Czesci skladowe dzwigu ukladkowego UK-25/9

Części składowe dźwigu układkowego UK-25/9 (rys. IV-IO) stanowią: — platforma przyStosowana do jazdy po liniach normalnotorowych (w wykonaniu dla PKP); — wysięgnica kratownicowa z oprzyrządowaniem dźwigowym; — oprzyrządowanie platformy do przeciągania pakietów przęseł; — dwa napędowe zespoły prądotwórcze; — układ napedowy jazdy i zespołów roboczych; — hydrauliczny układ podnoszenia wysięgnicy; układ elektryczny; — oprzyrządowanie pomocnicze. Platforma dźwigu układkowego o budowie zbliżonej do platformy motorowej MPD składa się ze spawanej ramy podwozia 2, dwóch trzyosiowych wózków jezdnych 1, mechanizmu jazdy, układu hamulcowego i urządzeń sprzęgowo-cięgłowych. Na ramie podwozia są zderzaki i reflektory, chowane podczas pracy do specjalnych wnęk. Na podłodze platforłny są zamontowane dwie wciągarki 3 i przenośnik rolkowy 18 do przeciągania przęseł, cžtery kolumny podpierające 6 oraz — z obu bocznych stron ramy podwozia zdublowane pulpity kontrolno—sterownicze 5. Stanowiska obsługi są umieszczone z obu stron platformy, bezpośrednio przy pulpitach sterowniczych. Pod platformą, w komorach 4 są umieszczone zespoły prądotwórcze, sprężarki, pompy, elektryczne urządzenia sterujące i inne. Mechanizm jazdy platformy ma napęd elektromechaniczny. Na bocznych zestawach kołowych wózków z maźnicami rolkowymi są osadzone przekładnie mechaniczne. Moment obrotowy z silników trakcyjnych prądu stałego, typu DK—30A, jest przenoszony na przekładnię osiową za pośrednictwem wału przegubowego i dwustopniowej przekładni zębatej (rys. IV-II). Silniki trakcyjne są sterowane stycznikami, usytuowanymi w komorze aparatury elektrycznej. Za pomocą styczników odbywa się zmiana a) równolegle lub szeregowo — przy zasilaniu silników trakcyjnych wózka z własnej prądnicy; b) szeregowo — przy zasilaniu przez jedną prądnicę, z tym że między wózkami silniki są połączone równolegle lub szeregowo, Układ połączeń silników trakcyjnych przy zmianie kierunku jazdy nie ulega zmianie. Silniki elektryczne napędzają zespoły robocze: wciągarki dźwigowe rozr mieszczone na platformie i wysięgnicy, jak również pompy hydrauliczne sprężarkę. Silniki trakcyjne i silniki napędowe zespołów roboczych są zasilane przez dwa zespoły prądotwórcze, zabudowane w środkowych komorach platformy motorowej. Każdy zespół prądotwórczy składa się z sześciocylindrowego silnika wysokoprężnego WOLA 4DSRG i prądnîęy prądu stałego typu PN-750M, połączonych ze sobą sprężystym sprzęgłem palcowym. [patrz też: elektronika pojazdowa, przewozy autokarowe warszawa, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

7) suwnica napedowa– dlugosc w mm 2800–

Posted by admin on November 9th, 2016
Comments Off on 7) suwnica napedowa– dlugosc w mm 2800–

7) suwnica napędowa — długość w mm 2800 — szerokość w mm 3740 — wysokość w mm 3715 — masa własna w kg 5000 8) podnośnik hydrauliczny udźwig w kN (kG) 50 (5000) — wysokość podnoszenia dla suwnic nośnych w m 1,27 do 1,95
— wysokość podnoszenia dla suwnicy napędowej w m 1,37 do 2,04 skok siłownika hydraulicznego w mm 670 — długość w mm1950 — szerokość w mm1700 — wysokość w mm1370 masa własna w kg 720 9) zespół napędowy — typ silnika wysokoprężnego S324E10 moc znamionowa silnika w kW (KM) 56 (75) — prędkość obrotowa silnilă w obr/s (obr/min) 25 (1500) — Wp prądnicy . FIMAG (NRD) DCB63-4 — moc prądnicy w kVA 63 25 (1500) napięcie w V 400 — dopuszczalne obCiążenie w A 93 — długość mm 2390 — szerokość w mm 695 — wysokość w rrnrn 1355 — masa własna w kg 1600 do 300 11) obsługa: maszynista, 4. Dźwig ukladkowy UK-25/9 Do przęsłowej wymiany torów na PKP są również stosowane dźwigi układkowe typu UK-25/9 systemu Płatowa. Dźwigi te, importowane z ZSRR, w zasadzie są przeznaczone do wymiany przęseł torowych o maksymalnej długości 25 m i masie własnej do 9000 kg. Mogą być również wykorzystane do robót przeładunkowych w bazach montażowo-demontażowych, do załadunku lub wyładunku przęseł z platform, a nawet do wymiany toru bezstykowego — po zastosowaniu specjalnego oprzyrządowania. Dźwigi układkowe UK-25/9 są przystosowane do pracy W składzie platform pociągu układkowego lub zrywkowego i współpracują z platformami motorowymi MPD, które przeciągają pakiety przęseł w zasięg działania dźwigu układkowego, a ponadto mogą być wykorzystane jako pojazdy trakcyjne przy manewrowaniu składežn pociągu, W pociągu układkowym dźwig znajduje się na czole, a w pociągu zrywkowym — na końcu składu platform. [podobne: gabloty informacyjne, nagrzewnice powietrza, prowadzenie ltd ]