Wyniki badań hałaśliwości wydechu czterosuwowego silnika czterocylindrowego

Na wzmiankę zasługują wyniki badań hałaśliwości wydechu czterosuwowego silnika czterocylindrowego, w którego układzie wydechowym zmieniano stosunek 12/11 przez wydłużanie krótkiej początkowo rury. Liczby przy poszczególnych krzywych podają w m odległość przyrządu mierzącego natężenie dźwięku od otwartego końca rury wydechowej. Jak widać, przez zwiększenie długości rury osiągnięto zmniejszenie hałaśliwości o około 10 dB. Zresztą stosunek 12/11 — 0,8 dawał już wynik zadowalający. Z powyższych rozważań widać, że niekorzystny jest typowy sposób wbudowania np. tłumika motocyklowego na końcu rury wydechowej, wynikający z braku miejsca. W każdym przypadku należy więc dążyć do zbliżenia tłumika do silnika. Układ wydechowy z komorą rozprężną lub z dwoma tłumikami. Dobre wyniki daje układ, w którym możliwie blisko silnika znajduje się komora rozprężająca spaliny. Dla silnika czterocylindrowego lub o mniejszej liczbie cylindrów niż cztery w wielu przypadkach korzystny jest układ z dwoma tłumikami. Tłumiki szmerów ssania. Do niedawna niedoceniane zjawisko szmerów ssania jest poważnym czynnikiem, drugim co do głośności (po hałasie wydechu) składnikiem ogólnej hałaśliwości pracy pojazdu mechanicznego. W postaci nietłumionej szmery ssania osiagane mogą głośność do 90 fonów. Tłumienie szmerów ssania jest więc koniecznością. Tłumiki szmerów ssania stosuje sie obecnie w osprzęcie zarówno silników samochodowych, jak i motocyklowych. Konstrukcja tłumika szmeru ssania jest oparta [patrz też: otomoto gliwice, układ tłokowo korbowy, szavel travel ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.