Części składowe dźwigu układkowego UK-25/9

Części składowe dźwigu układkowego UK-25/9 stanowią: — platforma przystosowana do jazdy po liniach normalnotorowych (w wykonaniu dla PKP); — wysięgnica kratownicowa z oprzyrządowaniem dźwigowym; — oprzyrządowanie platformy do przeciągania pakietów przęseł; — dwa napędowe zespoły prądotwórcze; — układ napedowy jazdy i zespołów roboczych; — hydrauliczny układ podnoszenia wysięgnicy; układ elektryczny; — oprzyrządowanie pomocnicze. Platforma dźwigu układkowego o budowie zbliżonej do platformy motorowej MPD składa się ze spawanej ramy podwozia, dwóch trzyosiowych wózków jezdnych, mechanizmu jazdy, układu hamulcowego i urządzeń sprzęgowo-cięgłowych. Na ramie podwozia są zderzaki i reflektory, chowane podczas pracy do specjalnych wnęk. Na podłodze platformy są zamontowane dwie wciągarki i przenośnik rolkowy do przeciągania przęseł, cztery kolumny podpierające oraz — z obu bocznych stron ramy podwozia zdublowane pulpity kontrolno—sterownicze. Stanowiska obsługi są umieszczone z obu stron platformy, bezpośrednio przy pulpitach sterowniczych. Pod platformą, w komorach są umieszczone zespoły prądotwórcze, sprężarki, pompy, elektryczne urządzenia sterujące i inne. Mechanizm jazdy platformy ma napęd elektromechaniczny. Na bocznych zestawach kołowych wózków z maźnicami rolkowymi są osadzone przekładnie mechaniczne. Moment obrotowy z silników trakcyjnych prądu stałego, typu DK—30A, jest przenoszony na przekładnię osiową za pośrednictwem wału przegubowego i dwustopniowej przekładni zębatej. Silniki trakcyjne są sterowane stycznikami, usytuowanymi w komorze aparatury elektrycznej. Za pomocą styczników odbywa się zmiana a) równolegle lub szeregowo — przy zasilaniu silników trakcyjnych wózka z własnej prądnicy; b) szeregowo — przy zasilaniu przez jedną prądnicę, z tym że między wózkami silniki są połączone równolegle lub szeregowo, Układ połączeń silników trakcyjnych przy zmianie kierunku jazdy nie ulega zmianie. Silniki elektryczne napędzają zespoły robocze: wciągarki dźwigowe rozr mieszczone na platformie i wysięgnicy, jak również pompy hydrauliczne sprężarkę. Silniki trakcyjne i silniki napędowe zespołów roboczych są zasilane przez dwa zespoły prądotwórcze, zabudowane w środkowych komorach platformy motorowej. Każdy zespół prądotwórczy składa się z sześciocylindrowego silnika wysokoprężnego WOLA 4DSRG i prądnicy prądu stałego typu PN-750M, połączonych ze sobą sprężystym sprzęgłem palcowym. [patrz też: rezonator helmholtza, krotoski cichy poznan, dealer bmw warszawa ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.