Czynniki kształtujące przebieg spalania

Sposób spalania się mieszanki w cylindrze silnika wysokoprężnego zależy głównie od opóźnienia zapłonu oraz intensywności mieszania sie wtryskiwanego paliwa z powietrzem, które z kolei zależą od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:
właściwości paliwa, jak: lepkość, napięcie powierzchniowe oraz lotność, określane łącznie liczbą cetanową, różne gatunki paliwa o jednakowych liczbach cetanowych mogą sie jednak znacznie różnić wspomnianymi właściwościami i tym samym odmiennie się zachowywać podczas tworzenia sie i spalania mieszanki, przebieg wtryskiwania, od którego zależy, jaka część całkowitej dawki paliwa zostaje zmieszana ze sprężonym powietrzem w okresie opóźnienia zapłonu, materiał tłoka i głowicy; silne nagrzanie ścianek komory Spa lania przyspiesza tworzenie się mieszanki i zmniejsza opóźnienie zapłonu, a więc i ilość paliwa spalającą sie w sposób niekontrolowany; silniki z głowicami żeliwnymi, zwłaszcza w zakresie częściowych obciążeń, na ogół cechuje bardziej miękki bieg niż silniki z głowicami ze stopów lekkich o dużej przewodności cieplnej, a więc i o niższych roboczych temperaturach Ścianek; dość często ogranicza się nawet chłodzenie pewnych ścianek komory spalania lub stosuje specjalne elementy żarowe, aby zapewnić dodatkowe nagrzewanie sprężanego powietrza; natomiast z uwagi na duże obciążenia cieplne w samochodowych silnikach. Tłok ze stopu lekkiego o denku wysokoprężnych stosuje się z żeliwną wkładką (DUALOY) wyłącznie tłoki ze stopów lekkich; elementy żeliwne lub żaroodporne, wstawiane niekiedy w denka tłoków, w zasadzie zabezpieczają tylko miejsca odbijania płonącej mieszaniny gazów przed korozją i erozją, — iakość rozpylenia paliwa i wymieszania go z powietrzem; paliwo drobno rozpylone łatwiej ulega odparowaniu, co zmniejsza opóźnienie zapłonu; stopień wymieszania paliwa z powietrzem decyduje o wielkości dawki paliwa, jaka może prawidłowo spalić się w cylindrze, czyli o współczynniku składu mieszanki odpowiadającemu tzw. granicy dymienia silnika, a tym samym o uzyskiwanym średnim ciśnieniu użytecznym, wyprzedzenie wtryskiwania; zwiększenie wyprzedzenia wtryskiwania pociąga za sobą zwiększenie opóźnienia zaplonu paliwa, ponieważ w chwili rozpoczęcia wtryskiwania paliwa temperatury i ciśnienie w cylindrze są odpowiednio niższe; najkorzystniejsze wyprzedzenie wtryskiwania (analogicznie jak najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu) zapewnia największą moc i sprawność silnika; niekiedy zmniejsza się wyprzedzenie wtryskiwania, aby zmniejszyć twardość biegu silnika (kosztem mocy i sprawności), — prędkość biegu silnika; wskutek zwiększania prędkości obrotowej wału korbowego wzrasta opóźnienie zapłonu — mierząc kątem obrotu wału korbowego — czyli pozornie zmniejsza sie wyprzedzenie wtryskiwania, ze wszystkimi wynikającymi stąd skutkami, jak: zmniejszenie się szczytowego ciśnienia spalania, wzrost maksymalnej temperatury spalin i spadek ogólnej sprawności silnika; z przyspieszeniem biegu silnika trzeba więc zwiększać wyprzedzenie wtryskiwania,
— ciśnienie i temperatura zasysanego powietrza; wskutek podwyższania temperatury i ciśnienia powietrza dopływającego do silnika polepszają się warunki powstawania mieszanki i zmniejsza sie twardość biegu silnika, [przypisy: mibo otomoto, euro auto stefaniak, salon samochodów używanych poznań ]
— przeciwciśnienie wydechu; zwiększając opory wydechu, np. przez zastosowanie bardziej wydajnego tłumika wydechu, lub umieszczenie turbiny zespołu doładowującego (turbosprężarki), zwiększa się pozostałość spalin, a więc i maleje napełnienie cylindra czystym powietrzem ; jednocześnie wzrasta temperatura sprężanego powietrza i zmniejsza się opóźnienie zapłonu; znaczna pozostałość spalin, np. w niektórych silnikach dwusuwowych w pewnych warunkach pracy, zbytnio rozcieńcza sprężane powietrze, co powoduje zwiększenie opóźnienia zapłonu.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.