Czynny zasobnik powietrza

Ponieważ proces spalania trwa o wiele dłużej niż w zwartej komorze spalania, a spalanie niekontrolowane odbywa sie tylko w komorze wstępnej, szczytowe ciśnienie spalania w cylindrze jest umiarkowane (45 . .60 kG/cm2), a silnik cechuje dość miękki bieg. Granica dymienia odpowiada niezbyt dużemu nadmiarowi powietrza (0,15 . . .0,25, czyli 1,15. . . 1,25). Umożliwia to uzyskiwanie dość wysokiego średniego ciśnienia użytecznego — w zakresie 7,5. . .8,5
Komora wirowa jest to pomocnicza komora w kształcie kuli lub rzadziej walca, której objętość wynosi 50 . 800/0 ogólnej pojemności sprezania. Komore wirową łączy z wnętrzem cylindra jeden lub rzadziej kilka kanałów o dużych przelotach, tworzących tzw. gardziel. Kanały te są reguły stycznie doprowadzone do ścianek komór wirowych. Podczas suwu sprężania powietrze napływa z cylindra przez gardziel do komory wirowej, gdzie ulega bardzo silnemu zawirowaniu.
Paliwo jest wtryskiwane do komory wirowej, w której wskutek intensywnego wirowania powietrza istnieją warunki sprzyjające szybkiemu parowaniu paliwa i mieszaniu się go z powietrzem, co zmniejsza opóźnienie zapłonu, W miarę rozwijania się procesu spalania z komory wirowej do cylindra wypływa coraz gwałtowniej mieszanina płonących gazów, unosząca ze sobą resztki niespalonego paliwa, które dopalają się we wnętrzu cylindra.
Granica dymienia odpowiada umiarkowanemu nadmiarowi powietrza (0,20. . .0,30, czyli 3. = 1,2 . . .1,3). Dzięki właściwościom komór wirowych można uzyskać dość wysokie średnie ciśnienie użyteczne (8. .8,5 kG/cm2), przy szczytowym ciśnieniu spalania w zakresie 50. . .65 kG/cm2. Bierny zasobnik powietrza jest to pomocnicza komora połączona jednym lub kilkoma wąskimi kanałami z wnętrzem cylindra. W odróżnieniu od komory wstępnej, paliwo jest wtryskiwane do przestrzeni ponad tłokiem tak, aby nie mogło przedostawać się do wnętrza zasobnika powietrza, Wskutek gwałtownego wzrostu ciśnienia w cylindrze, W początkowej fazie spalania do zasobnika napływają pewne ilości powietrza, a niekiedy i spalin, co dość skutecznie zwalnia szybkość narastania ciśnienia w przestrzeni ponad denkiem tłoka w okresie niekontrolowanego spalania. W okresie kontrolowanego spalania, gdy ciśnienie w cylindrze zaczyna maleć, z zasobnika wypływa nagromadzone powietrze przyspieszając dopalanie. Komora spalania się resztek paliwa. z biernym zasobnikiem powietrza (MAN) Bierny zasobnik powietrza spełnia więc zadanie czysto pomocnicze, działając jako swego rodzaju amortyzator powietrzny. [patrz też: mibo otomoto, euro auto stefaniak, salon samochodów używanych poznań ]
Czynny zasobnik powietrza. W odróżnieniu od zasobnika biernego, strumień wtryskiwanego paliwa kierowany jest w sąsiedztwo gardzieli łączącej czynny zasobnik powietrza z wnętrzem cylindra, tak aby paliwo mogło przenikać do zasobnika. Spalanie odbywa Się tu w dwóch fazach: początkowo mieszanka tworzy się i zapala w pobliżu gardzieli i częściowo w samym zasobniku. Następnie wskutek gwałtownego wzrostu ciśnienia płonąca mieszanka wypływa z wnętrza zasobnika w przeciwprądzie w stosunku do wtryskiwanej jeszcze reszty dawki paliwa, co powoduje silne zawirowanie we wnętrzu cylindra, ułatwiające dopalenie się resztek paliwa.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.