Detonacyjna charakterystyka silnika

Detonacyjna charakterystyka silnika, będąca miernikiem jego skłonności do pracy ze spalaniem detonacyjnym, jest to zależność minimalnej liczby oktanowej paliwa, zapewniajacej przy najkorzystniejszym wyprzedzeniu zapłonu pracę silnika na granicy spalania detonacyjnego, od prędkości biegu silnika. Zwykle na charakterystykę taką nanosi sie linie stałych procentowych spadków mocy oraz stałego procentowego zwiększenia jednostkowego zużycia paliwa, a ponadto charakterystykę regulatora wyprzedzenia zapłonu.
Na podstawie charakterystyki detonacyjnej można ocenić, w jakim stopniu regulator wyprzedzenia zaplonu obniża względnie podwyższa wymagania odnośnie liczby oktanowej paliwa i jakie pociąga to za sobą straty energetyczne i ekonomiczne. Rezygnując w małym zakresie prędkości obrotowych z możliwości utrzymania najkorzystniejszego wyprzedzenia zapłonu można w znacznym stopniu obniżyć wymagania w stosunku do liczby oktanowej paliwa bez odczuwalnych w praktyce skutków.
Komora spalania silnika o zapłonie iskrowym jest to przestrzeń w cylindrze, w której spala się spreżana w nim mieszanka. Ze względów eksploatacyjno-konstrukcyjnych komora spalania powinna: [więcej w: mibo otomoto, euro auto stefaniak, salon samochodów używanych poznań ]
zapewniać prawidłowy przebieg spalania mieszanki w całym zakresie prędkości biegu silnika, przy stosunkowo jak najmniejszych wymaganiach odnośnie liczby oktanowej paliwa, mieć jak najmniejszą powierzchnię ścianek, aby straty chłodzenia były jak najmniejsze,
— zapewniać jak największe napełnienie cylindra,
— odznaczać się łatwością wykonania w warunkach produkcji masowej.
Wymagania te są częściowo sprzeczne i jednoczesne ich spełnienie nie jest możliwe.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.