Do ladowania i wyladowywania sa uzywane liczne rodzaje urzadzen mechanicznych

Do ładowania i wyładowywania są używane liczne rodzaje urządzeń mechanicznych. Należyte ich dobranie oraz racjonalne zorganizowanie robót przy ładowaniu i wyładowywaniu ma duży wpływ na wyniki robót, a przede wszystkim na należytą eksploatację środków transportowych, postęp robót i ich koszty. Pod względem technicznym wszystkie urządzenia i maszyny do ładowania i wyładowywania materiałów można podzielić na trzy grupy: a) maszyny pracujące cyklicznie (o pracy nieciągłej), b) maszyny o pracy ciągłej, c) urządzenia pomocnicze, W maszynach o pracy cyklicznej podstawowa część maszyny wraz z materiałem przesuwa się od miejsca ładowania do wyładowania, po czym wraca próżna, aby wykonać ponowny ruch roboczy dla przemieszczania nowej porcji materiału. W maszynach o pracy ciągłej podstawowy element ma ciągły i jednokierunkowy ruch bez, zatrzymywanie się dla poboru ładunku i przemieszcza materiał mniej lub więcej równomiernie. Do grupy pierw szej zaliczamy: koparki łyżkowe i chwytakowe, ładowarki jednonaczyniowe, zgarniarki, spycharki, żurawie na samochodach. Do grupy drugiej zaliczamy: ładowarki wielonaczyniowe, ładowarki rurowe, przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, pneumatyczne itp. Wreszcie do trzeciej grupy zalicza się tego rodzaju urządzenia jak silosy i pojemniki. [hasła pokrewne: Wypożyczalnia busa 9 osobowego warszawa, Awarie różnej maści sprzętów na przykładzie samochodów, Wymiana części w samochodzie może być łatwa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Awarie różnej maści sprzętów na przykładzie samochodów Wymiana części w samochodzie może być łatwa Wypożyczalnia busa 9 osobowego warszawa