Nowoczesne urządzenia dźwigowe

Do rozbiórki i układania toru są stosowane nowoczesne urządzenia dźwigowe, mianowicie: — suwnice zmechanizowane typu SBT-5A i SBT—5B — dźwigi układkowe typu UK-25/9. Ponadto są stosowane urządzenia starszego typu: — suwnice bramowe ręczne typu SBR-4,5; — dźwigi typu NIEMAG. Wymienione urządzenia dźwigowe są przystosowane do powszechnie stosowanej metody całoprzęsłowej rozbiórki i układki toru. Trwają także próby wykonywania w sposób zmechanizowany bezprzęsłowej wymiany toru, która polega na wymianie kolejno poszczególnych elementów nawierzchni. Cenną zaletą tej metody jest wyeliminowanie montażu oraz demontażu przęseł w bazach montażowo-demontażowych, całych przęseł wymaga przygotowania miejsca robót, odmiennego dla suwnic i dla dźwigów układkowych. Praca suwnicami zmechanizowanymi lub bramowymi ręcznymi odbywa się z toru podsuwnicowego, obejmującego wymieniany tor. Praca dźwigami układkowymi nie wymaga przygotowywania toru pomocniczego, lecz tylko częściowego rozkręcenia śrub łubkowych. Tor podsuwnicowy, zazwyczaj o rozstawie szyn 3020 mm, jest wykonany z łączonych lub spawanych szyn staroužytecznych lekkiego typu, o dostatecznie szerokiej stopce. Długość toru podsuwnicowego nie przekracza zwykle 120 m, gdyż jest to długość wystarczająca do zapewnienia Właściwego frontu robót. Tor podsuwnicowy jest ciągniony lokomotywami pociągu zrywkowego i pociągu układkowego. Suwnice znajdujące się na torze są przesuwane ręcznie albo przyciągarką mechaniczną bądź przemieszczają się samoczynnie. W niektórych przypadkach użycie toru podsuwnicowego holowanego jest znacznie utrudnione, mimo praktykowanego podwieszania toru do wagonów. W takich utrudnionych warunkach najlepiej jest korzystać z toru ułożonego na całej długości odcinka przygotowanego do wymiany w danym dniu. Po zakończeniu robót na tym odcinku należy ułożony tor przewieźć lub przeciągnąć na następny odcinek robót.

Suwnice bramowe ręczne SBR-3 oraz SBR-4,5 Suwnice bramowe ręczne były pierwszymi urządzeniami dźwigowymi stosowanymi na PKP przy przęsłowej wymianie toru. Do układania lub zrywania 30-metrowych przęseł z podkładami drewnianymi używano zespołu złożonego z czterech suwnic typu SBR-3 0 udźwigu 30 kN (3000 kG). Z chwilą wprowadzenia podkładów betonowych należało używać większej liczby tych suwnic, co stwarzało poważne trudności organizacyjne oraz zwiększało pracochłonność robót. [więcej w: otomoto gliwice, układ tłokowo korbowy, szavel travel ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.