Drogi w wykopach powinno sie projektowac w przypadkach wyjatkowych ze wzgledu na warunki niesprzyjajace pracy nawierzchni drogowych

Drogi w wykopach powinno się projektować w przypadkach wyjątkowych ze względu na warunki niesprzyjające pracy nawierzchni drogowych. Ze względu na słabe ogrzanie promieniami słońca w wykopach zatrzymuje się wilgoć, powodując opóźnione wysychanie gruntu podłoża. Oprócz tego, głębokie wykopy mogą przecinać warstwy wodonośne gruntu, co powoduje osłabienie stateczności skarp. Wykopy o normalnym pochyleniu skarp, wykonywane do głębokości 5 – 6 m, przy obfitych opadach śnieżnych są w krótkim okresie czasu zawiewane śniegiem. Ponieważ naturalne pochylenie odkładów śnieżnych wynosi od 1 : 6 do 1 : 10, mniejsze wykopy (głębokości do 1,5 m najbardziej zawiewane przez śnieg) są szeroko rozkopywane, tak że w przekroju poprzecznym wyglądają one jak niewysokie nasypy. W tym przypadku różnica wysokości między krawędzią nasypu i krawędzią zewnętrzną skarpy wykopu powinna być taka, aby linia łącząca te krawędzie układała się w pochyleniu najwyżej 1 : 10. W terenach falistych często trzeba wyrównać zagłębienia terenu, przy czym nasypy zdarzają się większe. Przy wyrównywaniu terenu falistego należy stosować przekrój poprzeczny drogi w wykopie. Wyrównywanie to należy tak wykonać, aby materiał ziemny wydobyty z wykopu można było użyć na nasypy w zagłębieniu terenu. [przypisy: dealer bmw warszawa, leaseplan aukcje, trasbus ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.