Dynamika układu korbowego

Analiza dynamiczna układu korbowego objaśnia oddziaływanie występujących w nim sił i pozwala na obliczanie wytrzymałości części silnika, obciążenia łożysk, określanie charakteru drgań skrętnych itp. Przedmiotem analizy dynamicznej są zwykle tylko zmienne co do wartości i kierunku siły gazowe oraz siły bezwładności, a inne rodzaje sił (np. tarcia) pomija się bez popełniania istotnych błędów.
Rozkład sil w układzie korbowym. Pomijając rodzaje sił występujących w układzie korbowym można przyjąć, że tłok obciążony jest skupioną silą P przyłożoną np. w osi sworznia tłokowego i działającą wzdłuż osi cylindra. Siła P jest wypadkową dwu składowych: N = P • tgp prostopadłej do osi cylindra, dociskającej tłok do ścianek cylindra oraz S = P cos 1+3 działającej w osi korbowodu i powodującej jego ściskanie lub rozciąganie.
Siłę S można przenieść wzdłuż linii jej działania do osi łba korbowodu i rozłożyć ją na S iły działające dwie składowe. Przykładając do osi wału korbowego (pkt O) parę wzajemnie znoszących się sił T i I (tzw. parę zerową), otrzymuje się z sił T i T pare na ramieniu r o momencie Mo. Jest to moment obrotowy silnika. [patrz też: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Przenoszac siłę K wzdłuż linii jej działania do punktu O i składając ją z pozostałą tam silą T” otrzymuje się wypadkową S” równą sile S. Siłę S” można rozłożyć na dwie wzajemnie prostopadle składowe: N — prostopadła do osi cylindra oraz P — działającą w osi cylindra. Siły N oraz N tworzą na ramieniu h parę o momencie Mr równym wartości bezwzględnej momentu obrotowego Mo, ale przeciwnie skierowanym. Jest to moment wywracający (reakcyjny), usiłujący obrócić cały silnik i obciążający jego zawieszenie.
Pozostała siła P, równa sile P, jest wolną siła obciążającą łożyska główne wahl korbowego i przekazywaną na kadłub silnika. Wszystkie te siły i momenty są zmienne co do wielkości i kierunku.
Siły gazowe (od ciśnienia gazów) działają w układzie na denko tłoka. Chwilowe siły gazowe określić można mnożąc chwilowe ciśnienia w cylindrze pg [kG/cm2] przez powierzchnie denka tłoka Fu [cm2]; Pg pg . Fu [kG]. p;

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.