Elektromagnetyczne urządzenie unieruchamiające

Po ustawieniu dźwigni sterującej w pozycji L zawór nastawny odcina dopływ oleju do zaworu przełączającego (umożliwiając jednocześnie wyciekanie oleju z rozpieracza sprzęgła wielotarczowego) oraz dodatkowo przepuszcza olej pod ciśnieniem do siłownika środkowego hamulca taśmowego. Natomiast w razie ustawienia dźwigni podwyższonym ciśnieniem wyłącznie do siłownika przedniego hamulca taśmowego, powodujac zarazem dociążenie zaworu redukcyjnego.
Kiedy dźwignia ustawiona jest w pozycji P, układ napędowy blokuje zapadka zębata unieruchamiająca wał zdawczy. Zawór blokujący hamulca postojowego uniemożliwia włączenie zapadki, jeżeli tylna pompa oleju pracuje z niewielka choćby wydajnością, czyli podczas ruchu samochodu. Podobnie zawór blokujący biegu tylnego nie pozwala na włączenie biegu tylnego, jeżeli samochód porusza się w przód,
System STUDEBAKER Automatic Drive stanowi wersję systemu BORG WARNER DG wyróżniającą się samoczynnym przełączaniem w zakresie D wszystkich trzech biegów w przód oraz wyposażeniem w elektromagnetyczne urządzenie unieruchamiające, które zapobiega pełzaniu stojącego samochodu podczas pracy silnika. Inne różnice, dotyczące głównie hydraulicznego układu sterującego, mają drugorzędne znaczenie.
U rządzenie unieruchamiające zabezpiecza przed pełzaniem (bardzo wolnym ruchem) samochodu podczas postoju, kiedy silnik pracuje, a dźwignia sterująca znajduje się w pozycji D, L lub R. Jeżeli bowiem bieg silnika jest stosunkowo szybki, pomimo zupełnego zwolnienia pedału przyspieszenia, wirowanie pompy przekładni hydrokinetycznej wystarcza już do wymuszania obracania się turbiny, a wiec i kół pędnych samochodu. Zapobiec temu można oczywiście przez lekkie wciśnięcie pedału hamulca, lecz jest to kłopotliwe. Z tego względu w razie dużej skłonności samochodu do pełzania stosuje sie urządzenie unieruchamiające, które w chwili zwolnienia pedału przyspieszenia samoczynnie wywołuje częściowe zahamowanie kół jezdnych. [przypisy: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Elektromagnetyczne urządzenie unieruchamiające składa się elektromagnetycznego zaworu sterującego, wbudowanego pomiędzy pompą główną a rozpieraczami hydraulicznego układu uruchamiającego mechanizmy hamulcowe kół jezdnych, wyłacznika hydraulicznego wyłącznika biegli jałowego. Kiedy kierowca opóźnia ruch samochodu przy użyciu hamulców, w układzie uruchamiającym mechanizmy hamulcowe panuje wysokie ciśnienie. Ponieważ pedał przyspieszenia jest wówczas zwolniony, wobec pržymknięcia przepustnicy w gaźniku styki wyłącznika biegu jałowego są zwarte. Jeżeli wówczas wskutek zmniejszania się szybkości jazdy ciśnienie tłoczenia tylnej pompy oleju spadnie poniżej 2,1 kG/cm2, natychmiast zwierają się styki wyłącznika hydraulicznego, zamykając obwód zasilania elektromagnesu zaworu sterującego.
Podczas zasilania prądem zawór sterujący nie dopuszcza do zupełnego zaniku ciśnienia w przewodach rozpieraczy mechanizmów hamulcowych (utrzymując nadciśnienie około 14 kGlcm2), czyli koła jezdne (zwykle tylko tylne) pozostają częściowo zahamowane w okresie zatrzymywania się samochodu i jego postoju. Naciśnięcie na pedał przyspieszenia
powoduje uchylenie przepustnicy w gaźniku, a więc rozwarcie styków wyłącznika biegu jałowego, otwarcie obwodu i samoczynne odhamowanie pojazdu.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.