Grunt nawilgocony traci swa wytrzymalosc i powoduje niszczenie nawierzchni

Grunt nawilgocony traci swą wytrzymałość i powoduje niszczenie nawierzchni. Z punktu widzenia, zatem odwodnienia dróg im większe są pochylenia poprzeczne nawierzchni, tym mniej jest narażona ona na zniszczenie. Z drugiej strony bezpieczeństwo ruchu drogowego wymaga nawierzchni nie tylko gładkiej, ale i możliwie zbliżonej do poziomu (w przekroju poprzecznym). Dlatego należy ustalić dla każdego typu nawierzchni właściwy stosunek między niebezpieczeństwem zniszczenia pod wpływem działania wody a właściwym wykorzystaniem przez pojazdy samochodowe, czyli należy ustalić najmniejsze pochylenie poprzeczne nawierzchni. Zbyt wielkie pochylenia poprzeczne na drogach gruntowych, zwłaszcza gliniastych, utrudniają ruch samochodowy, ponieważ koła ślizgają się po mokrej glinie. Natomiast zbyt małe pochylenia poprzeczne przy nietrwałej nawierzchni gruntowej, na której tworzą się koleiny pod wpływem ruchu, powodują zatrzymywanie się wody i rozmakanie gruntu, co uniemożliwia przejazd. Drogi takie w zasadzie nie nadają się do ruchu samochodowego. Ruch pojazdów samochodowych po nawierzchni wybudowanej o dużym pochyleniu poprzecznym odbywa się w ten sposób, że pojazdy dążą do użytkowania pasa środkowego nawierzchni, zjeżdżając z niego ku krawędzi tylko w momentach mijania się. Jeśli nawierzchnie są mokre, śliskie, zwłaszcza zlodowaciałe, stwarza to poważne utrudnienia w ruchu i pogarsza warunki bezpieczeństwa. [patrz też: silnik wielopaliwowy, salon samochodów używanych poznań, salon toyoty warszawa ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.