Jednak omawiany przekrój wymaga wykonania nadmiernych robót ziemnych material ziemny nieraz musi byc odwozony na odklad

Jednak omawiany przekrój wymaga wykonania nadmiernych robót ziemnych materiał ziemny nieraz musi być odwożony na odkład. Najbardziej prawidłowym rozwiązaniem byłoby dostosowanie skarp wykopów do krzywej o takim kształcie, jaki mają odkłady swobodnie opadającego śniegu. Wtedy me nastąpi osadzanie się śniegu, lecz jego przedmuchiwanie przez skarpę. Sposób budowy takiej krzywej dla przekroju w wykopie podano na rysunku 69 buduje się ją od krawędzi zewnętrznej rowu. Według takiej krzywej należy budować skarpy wykopów oraz skarpy wykopów dla przekrojów odcinkowych w terenie górzystym. Przekroje poprzeczne odcinkowe zdarzają się często przy projektowaniu trasy drogowej na stoku w terenie górskim. W takich przypadkach ziemia wydobyta z części wykopowej przekroju poprzecznego zostaje zużyta do wykonania jego części nasypowej. Należy przy tym zwracać uwagę na właściwe zaprojektowanie powiązania materiału nasypowego z gruntem, co osiąga się prze z wykonanie stopni w terenie, na których znajduje oparcie grunt nasypu. Przy bardzo stromych pochyleniach stoków zarówno skarpy nasypów, jak i wykopów mogłyby być zbyt długie, a więc byłyby kosztowne. W takim przypadku nieraz opłaca się wykonanie murów podporowych 1 (część wykopowa) lub oporowych 2 (część nasypowa). Przekrój poprzeczny drogi tarasowy jest pokazany na rysunku na. Przekrój taki zdarza się przy projektowaniu wykopów na stokach. Wtedy przez przekopanie na poziomie korony drogi do przecięcia się ze stokiem tworzy się taras o nierównomiernym poszerzeniu korony drogi. Jest to korzystne dla drogi, oprócz tego, dla tras turystycznych tarasy tego rodzaju umożliwiają uzyskanie efektów widokowych. [podobne: vb leasing poleasingowe, salon toyoty warszawa, układ tłokowo korbowy ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.