Konstrukcja tłoka

Konstrukcja tłoka zależy od jego przeznaczenia. Denko tłoka z częścią pierścieniową tworzą tzw. główke. Cylindryczna część prowadząca stanowi tzw. płaszcz, do którego należą również piasty sworznia tłokowego. Tłoki silników o zapłonie iskrowym mają zwykle denka płaskie lub lekko wypukłe — najkorzystniejsze wytrzymałościowo, o najmniejszych powierzchniach przejmowania ciepła od spalin i najprostsze w produkcji. W silniku wysokoprężnym kształt denka tłoka niewielką skłonność do zacierania się; obecnie żeliwo wychodzi z użycia, głównie ze względu na małą przewodność cieplną (zbyt wysokie temperatury denka) i stosunkowo duży ciężar;
— stopy lekkie o osnowie z aluminium, z uwagi na mały ciężar, duża przewodność cieplną, mały współczynnik tarcia, łatwość odlewu i obróbki; istotne wady stopów lekkich to: mała wytrzymałość mechaniczna (zwłaszcza powyżej 350 oc), mała odporność na ścieranie, niska żaroodporność oraz znaczna rozszerzalność cieplna. Pierścienia uszczelniającego z żeliwnymi są o wiele większe, co sprzyja stukaniu tłoków od denka i wzmaga ich zużycie. Aby a — silniki ograniczyć luzy tłoków w cylindrach stosuje sie stopy lekkie wysokoprężne, zawierające dodatki zmniejszające ich rozszerzalność cieplną b — silniki (np. 20% krzemu obniża współczynnik rozszerzalności o iskrowym zapłonie o 30%) lub odpowiednio opracowuje się konstrukcje tłoków.
Aby zwiększyć odporność na ścieranie, tłoki ze stopów lekkich poddaje się. sztucznemu starzeniu i obróbce cieplnej, a ich powierzchnie ślizgowe — specjalnym zabiegom, jak: — powlekanie galwaniczne — elektrolityczne pokrywanie chromem porowatym,
— eloksalowanie — elektrochemiczne utlenianie powierzchni stopu aluminiowego w kwasowej kąpieli (tzw. metoda anodowa), dzięki czemu powstaje porowata warstewka tlenków aluminium (grubości 0,01 . . .0,03 mm) o dużej twardości i żaroodporności, o grzybki otwartych zaworów. Tłoki silników dwusuwowych — powlekanie kontaktowe — elektrochemiczne nakładanie mają przeważnie denka wypukle, a niekiedy zaopatrzone w garby (tzw. deflektory) odchylające napływające strumienie mieszanki, co polepsza przepłukiwanie cylindrów. [hasła pokrewne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Grubość denka tłoka, z uwagi na łatwość odpływu ciepła do pierścieni, jest zwykle większa niż wymagana ze względów wytrzymałościowych i wzrasta w kierunku obrzeża, płynnie przechodząc w część pierścieniową. Denko tłoka jest połączone z piastami sworznia tłokowego za pośrednictwem dość grubych żeber o dużych promieniach zaokrąglenia.Cześć pierścieniowa tłoka, utrzymująca i prowadząca pierścienie tłokowe, nie styka się ze ściankami cylindra. Rowek pierwszego pierścienia uszczelniającego zwykle oddalony jest od krawędzi denka tłoka 0 6. . . 10 mm (silniki o zapłonie iskrowym) lub 0 15. . .25 mm (silniki wysokoprężne). Bowiem kiedy tłok wykonuje zewnętrzny, pierwszy pierścień uszczelniający znajdować sie jeszcze w obszarze bezpośrednio chłodzonym, poniżej czołowej ściany kadłuba.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.