Ladowarki jednonaczyniowe na podwoziu kolowym sa bardziej zwrotne

Ładowarki jednonaczyniowe na podwoziu kołowym są bardziej zwrotne. Zastosowanie ich daje lepsze wyniki, jeżeli są użyte do pracy na placach o twardej nawierzchni lub do przemieszczania materiałów na placu. Zasadniczą różnicą tej ładowarki, podobnie jak i ładowarki marki Caterpillar, w stosunku do ładowarki T-I07 i Eimco jest to, iż materiał w czasie ładowania nie jest przerzucany przez ładowarkę, lecz rozładowywany wskutek obrotu czerpaka (naczynia) dookoła osi poziomej. Bardzo prostym urządzeniem są zgarniarki linowe, które mogą służyć do wyładowywania materiałów z wagonów kolejowych, przemieszczania materiałów na składach oraz, przy pewnych dodatkowych urządzeniach, do ładowania materiałów na środki transportowe. Zgarniarki linowe klasyfikuje się na podstawie ilości lin używanych do pracy są więc zgarniarki jednolinowe, dwulinowe i trzylinowe. Kompletne urządzenie zgarniarki składa się ze zbieraka, czyli szufli lin, wciągarki z siln ikiem oraz z części pomocniczych, jak krążki zwrotne i sterujące, słupy (czołowy i końcowy) oraz urządzenia załadowcze. Znaczna ilość typów zbieraków różni się kształtem i wymiarami, może być jednak sprowadzona do trzech typów, to jest do zbieraków w kształcie podkowy, skrzyni i gracy. Zbierak jest włączony między dwie liny nawinięte w przeciwnych kierunkach na dwa bębny wciągarki, przy czym lina zwrotna przechodzi przez umocowany specjalny krążek. Przy ruchu w przód zbierak napełnia się materiałem i przesuwa się do urządzenia załadowczego, z którego materiał dostaje się do podstawionych środków transportowych. [hasła pokrewne: euro auto stefaniak, dealer bmw warszawa, auto centrum poznań ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.