Ladowarki jednonaczyniowe zasierzutne

Ładowarki jednonaczyniowe zasięrzutne. Ładowarki jednonaczyniowe zasięrzutne są stosowane przy ładowaniu sypkich materiałów do otwartych wagonów, samochodów lub innych środków transportowych oraz do silosów za pośrednictwem przenośników taśmowych. Ładowarki te służą również do przewozu materiałów sypkich na nieznaczne odległości (w obrębie placu budowy) i składania w pryzmy. Podstawowym elementem ładowarki jednonaczyniowej Eimco jest czerpak o pojemności od 0,1 do 0,4 m3, osadzony na półkolistym ramieniu. Po opuszczeniu czerpa rzutna Eimcoka w najniższe położenie ładowarka podjeżdża do przodu, wskutek czego czerpak napełnia się materiałem, podnosi się, a następnie przechyla do tyłu wsypując zawartość do podstawionych środków transportowych. Ładowarka ta porusza się po torze i jest napędzana sprężonym powietrzem, wydajność jej wynosi około 50 t/godz. Ładowarka jednonaczyniowa produkcji radzieckiej T-107 ma mechanizm załadunko wy czerpaka, zmontowany na ciągniku gąsienicowym S-80. Na ciągniku tym jest umocowana konstrukcja ramowa, do której przymocowana jest po obu stronach ciągnika łukowa prowadnica. Do podwozia ciągnika zamocowane są przegubowo dwie dźwignie o konstrukcji teleskopowej. Dźwignie te podnosząc czerpak ładowarki obracają się dookoła czopów. [patrz też: mm cars katowice, rezonator helmholtza, układ tłokowo korbowy ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.