Maszyny pracujace cyklicznie

Maszyny pracujące cyklicznie. Koparki jednołyżkowe i chwytakowe są bardzo dogodne do ładowania i przeładowywania materiałów ze względu jednak na znaczny koszt tych maszyn oraz duże zapotrzebowanie do robót ziemnych, użycie ich do robót ładunkowych jest obecnie sporadyczne. Żuraw chwytakowy jest najbardziej wszechstronną maszyną do ładowania i wyładowywania sypkich materiałów, ale zarazem i najbardziej kosztowną. Podwozie żurawia zwykle jest gąsienicowe. Obecnie rozpoczęto stosowanie podwozi kołowych, i zwłaszcza przy żurawiach typu lżejszego i o mniejszym wysięgniku. Zaletą żurawi na podwoziu gąsienicowym jest większa stateczność, a żurawi na oponach – większa łatwość przejazdu na duże odległości do obsługi dużych składów bardziej dogodne będą, więc żurawie chwytakowe na gąsienicowym podwoziu, a przy małych na podwoziu kołowym. Żuraw chwytakowy składa się z następujących zespołów: 1) wysięgnika o konstrukcji kratowej z mo żliwością regulowania długości, zależnie od potrzeb, za pomocą wciągarki mechanicznej i kompletu lin można zmieniać położenie wysięgnika w płaszczyźnie pionowej i w płaszczyźnie poziomej, wskutek czego przy jednoczesnym ruchu chwytaka materiał może być przenoszony z miejsca na miejsce w dużym zasięgu 2) z ciężkiego stalowego chwytaka, zwanego koszem, składającego się z dwóch części połączonych od góry przegubem oraz dwoma zawiasami bocznymi 3) z dwóch lin, jednej do opuszczania i podnoszenia chwytaka, drugiej do zamykania chwytaka 4) z liny odciągowej przymocowanej do chwytaka i wysięgnika, lina ta nie dopuszcza do obrotu chwytaka dookoła osi pionowej 5) z kompletu lin służących do regulowania nachylenia wysięgnika 6) z silnika elektrycznego lub spalinowego odpowiedniej mocy 7) z mechanizmu obrotu i jazdy, ładowarki jednonaczyniowe [hasła pokrewne: trasbus, krotoski cichy poznan, szavel travel ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.