MECHANIZACJA LADOWANIA I WYLADOWANIA MATERIALÓW


MECHANIZACJA ŁADOWANIA I WYŁADOWANIA MATERIAŁÓW. Do głównych zalet mechanizacji robót ładunkowych i wyładunkowych N stosunku do ręcznego wykonywania tych robót należy zaliczyć: 1) ułatwienie pracy ludzkiej, pozostawiając człowiekowi zadanie obsługi maszyn, 2) znaczne powiększenie wydajności stanowisk pracy, co ma duże znaczenie przy ładowaniu materiałów dla małych placach stacji kolejowych i na przodkach (czołach) robót ziemnych, wskutek skrócenie frontu robót, 3) duże przyspieszenie wykonania robót, 4) zmniejszenie zatrudnienia, 5) lepsze wykorzystanie środków transportowych i maszyn budowlanych, 6) znacznie niższe koszty wykonania. Mechanizacja robót ładunkowych i wyładunkowych może dać dobre wyniki tylko pod warunkiem należytej ich organizacji polegającej: a) na wykonywaniu przez maszyny, przy jednakowym ich obciążeniu, wszystkich czynności składających się na procesy robót ładunkowych i wyładunkowych, b) całkowitym wykorzystaniu z dolności produkcyjnej maszyn, c) na zharmonizowaniu robót ładunkowych i wyładunkowych z transportem i pracą maszyn budowlanych, [podobne: carsed otomoto, silnik wielopaliwowy, auto centrum poznań ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.