Napełnianie cylindra

Współczynnik napełnienia cylindra silnika tłokowego (sprawnośc napełnienia — Iv) jest to stosunek ciężaru ładunku rzeczywiście zassanego do cylindra (Gc) do ciężaru ładunku o ciśnieniu i temperaturze otoczenia wypełniającego pojemność skokową cylindra (GO = ic/Gt. Współczynnik napełnienia silnika wolnossącego jest prawie zawsze mniejszy od jedności — z uwagi na opory przepływu w przewodach ssących, nagrzewania się świeżego ładunku od ścian przewodów i cylindra oraz wskutek pozostawania resztek spalin w cylindrze. W niektórych wolnossących silnikach wyczynowych współczynnik napełnienia może być większy od jedności, w wyniku szczególnie korzystnego układu przewodów ssących i doładowania dynamicznego (wykorzystywania energii kinetycznej napływajacego ładunku). Przeciętne napełnienie cylindrów wynosi; Napełnienie cylindrów silnika zależy od wielu czynników, trudnych do ujęcia analitycznego. Bardzo istotnie wpływa na nie opór przepływu w gnieździe zaworu. W większości moc silnika można określić z wyrażenia:
peN • Vss• IN 225000 [podobne: toyota okecie, carsed otomoto, toyota okęcie ]
Średnie ciśnienie użyteczne można znaleźć z zależności Pe Pi • Tim, gdzie: Pi średnie ciśnienie indykowane oraz — sprawność mechaniczna.
Srednie ciśnienie indykowane określa sie w sposób następujący. Z wykresu indykatorowego wyznacza się pracę indykowaną, obliczając powierzchnię wykresu indykatorowego i mnożąc ją przez skale obu osi zgodnie z zależnością: Li Fi • a • b [kGcm], gdzie: Fi — powierzchnia dodatniej pracy wykresu indykatorowego zmniejszona o powierzchnie pracy ujemnej, a [kG/cm2/cm] — skala ciśnień na osi rzędnych wykresu oraz b [cmJ/cm] skala objętości na osi odciętych. Średnie ciśnienie indykowane znajduje się ze wzoru: Pi = Li/Vs [kG/cm2].
Wskaźnik ten charakteryzuje Średni wolny przekrój przelotowy w gnieździe zaworu podczas suwu (nie procesu) ssania przypadający na 1 litr pojemności skokowej cylindra i 1000 obr/min wału korbowego.
Zawartość spalin w świeżym ładunku charakteryzuje współczynnik resztek spalin (yr), czyli stosunek ciężaru resztek spalin (Gr) do ciężaru świeżego ładunku cylindra (Gc) ;
GrlGc. Zależnie Od rodzaju silnika współczynnik resztek spalin wynosi zwykle:
— czterosuw gaźnikowy, 0,06. .0,12
— czterosuw wtryskowy, zapłon iskrowy 0,05 . .o,07
— dwusuw gaźnikowy0,15. . .o,35
— czterosuw wysokoprężny . 0,02. . .0 05
— dwusuw wysokoprężny, płukanie pętlicowe 0,12. . .o:30
— dwusuw wysokoprężny, płukanie wzdłużne 0,08. .0,15
— doładowywany silnik wysokoprężny . . 0,01 . . 0 03

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.