Odporność pierścieni tłokowych na zużycie

Odporność pierścieni tłokowych na zużycie zależy w znacznym stopniu od struktury oraz twardości materiału pierścieni i ścianki cylindra. Twardość pierścieni wynosi zwykle 180. . .220 HB. Chromowanie zewnętrznej powierzehni pierścienia zwiększa jego twardość, zwłaszcza w razie znacznych obciążeń cieplnych, lecz jednocześnie utrudnia dotarcie się pierścienia do gładzi cylindra i zwiększa jego zużycie, Pierścienie chromowane dogładza się wstępnie, tak aby po włożeniu do cylindra właściwie przylegały już do gładzi. Grubość powłoki chromu wynosi zwykle 0,10. . .0,20 mm, z czego warstwę powierzchniową o grubości około 0,05 mm stanowi powłoka z chromu porowatego. Polepsza to warunki smarowania, ponieważ w porowatościach strukturalnych chromu utrzymują się pewne ilości oleju.
Pierścienie uszczelniające. Prawidłowość uszczelnienia zależy głównie od dokładności przylegania pierścieni do gładzi cylindra i do ścianek rowków pierścieniowych w tłoku. Z tego względu wymaga się, aby pierścień uszczelniający wywierał na całym swym obwodzie nacisk wstępny na gładź cylindra. Uszczelnienie tłoka w cylindrze jest tym lepsze, im wyższe jest ciśnienie spalin wywołujących dociskanie pierścieni do gładzi cylindra i do rowka w tłoku.
Uszczelniające pierścienie tłokowe mają przekroje o rozmaitych kształtach. W pierścieniach stożkowych — kąt 13 15. , .30, w pierścieniach sfazowanych — kąt 13 — 20, a wysokość cylindrycznego odsadzenia c 0,3 b (b — wysokość pierścienia).
Pierwszy pierścień uszczelniający ma przeważnie cylindryczną powierzchnię zewnętrzną. Wysokość pierścieni uszczelniających wynosi zwykle 2. . .4 mm.
Pierścienie niskie zużywają się stosunkowo szybko, lecz łatwo dostosowują się do nierówności gładzi cylindra(oraz umożliwiają zmniejszenie do minimum wysokości i ciężaru tłoka. [więcej w: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Grubość promieniowa pierścieni uszczelniających wynosi t — 0,038.Zalecany luz w zamku pierścienia b zależy od rozszerzalności cieplnej materiału pierścienia i wynosi przeważnie (0,003 . . .0,005) D. Luz osiowy pierścienia uszczelniającego w rowku tłoka za leży od obciążenia cieplnego silnika i wynosi 0,06. . .0,20 mm. Promieniowy luz pierścienia w rowku zawiera sie zwykle w zakresie 0,3. . .0,75 mm. Ponieważ pierścienie uszczelniające najsilniej zużywają się w okolicy zamków, często wymaga się, aby pierścień cechowa się nierównomiernym (korygowanym) rozkładem nacisków na obwodzie. Uzyskuje się to przez nada. nie pierścieniowi odpowiedniego kształtu (średnica w kierunku zamka większa 0 0,60 niż średnica do niej prostopadła). Srednie jednostkowe naciski promieniowe pierścieni uszczelniających na gładź.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.