Określanie głównych wymiarów silnika

Analizując wykres indykatorowy silnika można stwierdzić, że zwiększenie pola pracy i wzrost sprawności wypełnienia wykresu osiąga się przez właściwy dobór kątów otwarcia i zamknięcia zaworów lub szczelin oraz wyprzedzenia zapłonu lub wtryskiwania. Ilość pracy wykonywanej przez silnik czterosuwowy zależy od wielkości pola pracy ujemnej ograniczonego krzywymi ssania i wydechu. Pole to zmniejszyć można tylko przez zmniejszenie oporów ssania i wydechu.
Duży wpływ na jednostkowe zużycie paliwa ma prawidłowość przebiegu spalania w cylindrze, przy czym decydujące znaczenie mają następujące czynniki:
— dokładność usuwania resztek spalin; dokladne usuwanie spalin jest szczególnie trudne w silnikach dwusuwowych, wskutek czego z reguły cechuje je znaczne zużycie paliwa, jednorodność mieszanki ; dokładność wymieszania paliwa z powietrzem w silnikach gaźnikowych przez odpowiednie uksztaltowanie rury ssącej, a w silnikach wtryskowych przez wywoływanie silnych zawirowań sprężonego powietrza oraz przez trafny dobór wysokości ciśnienia oraz kierunku i dokładności rozpylania dawki paliwa,
— skład mieszanki zarówno mieszanka zbyt uboga, jak i zbyt bogata spala się nieprawidłowo ; w silnikach wtryskowych uzyskiwanie właściwego stosunku paliwa do powietrza nie nastręcza istotnych trudności, natomiast w silnikach gaźnikowych skład mieszanki zasysanej do poszczególnych cylindrów jest zwykle dość różny, wskutek czego silniki gaźnikowe na ogół zużywają więcej paliwa niż silniki wtryskowe, [przypisy: toyota okecie, carsed otomoto, toyota okęcie ]
— stopień odparowania paliwa w mieszance — im więcej paliwa w mieszance znajduje się w stanie lotnym, tym korzystniej przebiega spalanie; ponadto w silnikach gaźnikowych intensywność parowania paliwa wpływa na jednorodność mieszanki.
Jednostkowe zużycie paliwa zależy ponadto od sprawności mechanicznej silnika. Sprawność mechaniczna zmienia sie w wąskich stosunkowo granicach i wydatniejsze jej polepszenie nie jest możliwe.
DO głównych wymiarów silnika zalicza się następujące jego wymiary geometryczne: średnica cylindra D [mm], skok tłoka S [mm] oraz pojemność skokowa silnika V [cm3J. Przystępując do określenia głównych wymiarów silnika trzeba uprzednio ustalić lub przyjac następujące dane: moc znamionową Nn [KM], średnie ciśnienie użyteczne przy mocy znamionowej peN [KG/crn2], znamionową prędkość obrotową [0br/min], liczbę suwów w obiegu pracy T, liczbę cylindrów i, stosunek — S/D.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.