Olej pod ciśnieniem

Olej pod ciśnieniem dopływa do zaworu przełączającego przekładnie (układ sterujący ma trzy różne zawory przełączające).
Zależnie od położenia suwaka zawór przełączający umożliwia lub odcina zasilanie olejem pod ciśnieniem siłownika hamulca taśmowego lub rozpieracza sprzęgła wielotarczowego (może być otwarty lub zamknięty). Położenie suwaka zaworu przełączającego zależy od wypadkowego oddziaływania naporu oleju przepuszczanego przez regulator odśrodkowy z jednej strony oraz nacisku sprężyny i naporu oleju przepuszczanego przez regulator obciążeniowy z drugiej.
Układ sterowania zespołu H YDRA-MATIC jest dość skomplikowany, a brak miejsca nie Dozwala na szczegółowe omówienie jego działania. Pogląd o zasadzie działania daje poniższe omówienie sposobu pracy jednego odgałęzienia, przełączającego jedną przekładnię planetarna.
Podczas jazdy z małą szybkościa napór oleju dopływającego z regulatora odśrodkowego jest niewielki i sprężyna zaworu przełączającego utrzymuje wówczas jego suwak w położeniu zamknięcia, czyli zawór przełączający nie przepuszcza oleju pod ciśnieniem roboczym do siłownika hamulca i rozpieracza sprzęgła danej przekładni planetarnej. W takiej sytuacji hamulec taśmowy jest włączony (dzięki wstępnemu napięciu sprężyn lub dopływaniu oleju innym kanałem do komory obciążającej siłownika), a sprzęgło jest wyłączone (przez sprężyny rozpierające tarcze), wskutek czego dana przekładnia planetarna musi przekazywać napęd z przełożeniem zwalniającym.
Im szybciej porusza się samochód, tym wyższe jest ciśnienie oleju przepuszczanego przez regulator odśrodkowy. W razie przekroczenia granicznej szybkości jazdy napór oleju dopływającego z regulatora odśrodkowego przezwycięża opór sprężyny zaworu przełączającego, wspomagany przez napór oleju przepuszczanego przez regulator obciążeniowy. Wskutek tego suwak zaworu przełączającego przemieszcza się w położenie otwarcia i umożliwia dopływanie oleju pod ciśnieniem do komory odciążającej siłownika hamulca i do rozpieracza sprzęgła. Powoduje to wyłączenie hamulca taśmowego (z przezwyciężeniem oporu sprężyn oraz Oleju dopływającego nadal do komory obciążającej siłownika) i włączenie sprzęgła wielotarczowego, a więc zaryglowanie danej przekładni planetarnej, która odtąd pracuje z przełożeniem bezpośrednim. [hasła pokrewne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Graniczne szybkości jazdy, przy których następuje przełączanie przekładni planetarnych, są uzależnione od obciążenia silnika dzięki zastosowaniu tzw. regulatora obciążeniowego, Regulator ten ma postać zaworu upustowego, który przepuszcza do zaworów przełączających olej o tym wyższym ciśnieniu, im silniej wciska sie pedał przyspieszenia, czyli im bardziej uchylona jest przepustnica w gaźniku. Ze wzrostem obciążenia silnika potęguje się więc napór oleju dopływającego z regulatora obciążeniowego na suwak zaworu przełączającego, Wskutek tego, im silniej wciska się pedał przyspieszenia, tym wyższe są szybkości jazdy, przy których ciśnienie oleju przepuszczanego przez regulator odśrodkowy osiąga wysokość wystarczającą do przezwyciężenia oporu sprężyny i naporu oleju dopływającego z regulatora obciążeniowego czyli wywołania przesunięcia zaworu przełączającego i spowodowania przełączenia przekładni planetarnej.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.