Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Oprócz standardowego wyposażenia są także elementy, które wpływają na lepszą, jakość i łatwość prowadzenia samochodu. Można się bez nich obejść, ale są tacy, którzy po spróbowaniu jazdy samochodem wyposażonym w różne bajery, nie potrafią się już bez nich obejść. Samochód powinien być nie tylko środkiem transportu, ale sprawiać, że podróżować się nam będzie miło i bezpiecznie. Do wygód zapewniających komfort jazdy – szczególnie w lecie, należy zdecydowanie klimatyzacja. Coraz ciężej wyobrazić nam sobie jazdę bez ABS-u, poduszek powietrznych zapewniających bezpieczeństwo na drodze oraz elektrycznie sterowanych szyb i lusterek. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Wymiary geometryczne

Można wykazać, że:
— dla R/e > 9 odrywanie listwy nie zachodzi ; w każdym położeniu jest ona dociskana siłą wynikającą z ujemnego przyspieszenia ar,
— dla R/e = 9 listwa jest zawsze dociskana do gładzi, poza położeniem 0 (na małej osi), dla którego siła dociskająca jest równa zeru,
— dla R/e < 9 listwa jest dociskana przez znaczna część obrotu tłoka, jednakże w pobliżu malej osi występuje zmiana znaku siły i odrywanie listwy,
Ze względu na Warunki pracy uszczelnień promieniowych należy wiec dążyć, aby R/e o. Jednakże zwiększanie stosunku R/e powoduje równocześnie zwiększanie stopnia sprężania teoretycznego, a ponadto kształt komory sprężania wypada coraz mniej korzystny — komora staje się coraz dłuższa i węższa, a ponadto zmniejsza sie maksymalny kąt przyporu. Zbyt mała wartość kąta max (podobnie jak i zbyt duża) może być przyczyną przyspieszonego zużywania się uszczelnień. Ponadto zwiększanie stosunku R/e powoduje zmniejszanie powierzchni skokowej. [przypisy: toyota pewne auto pl, carsed otomoto, toyota okęcie ]
Pogląd o budowie silnika dają jego charakterystyczne wymiary geometryczne, czyli pewne wymiary liniowe i wynikające z nich umowne wielkości wskaźnikowe — uwypuklające istotne szczegóły konstrukcji. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Wymiary geometryczne

Samochody od A do Z

Charakterystycznymi wielkościami zarysu cylindra są: maksymalny kąt przyporu (p max), stopień sprężania teoretyczny i praktyczny (et i er), powierzchnia skokowa (Fs).
Kątem przyporu pomiędzy zarysem uszczelnienia promieniowego i gładzią cylindra jest kąt pomiędzy normalną do bieżni cylindra w punkcie styczności uszczelnienia i osią symetrii tłoka. Wartość kąta max nie przekracza 300 ze względu na warunki pracy uszczelnienia,
Stopień sprężania, teoretyczny, jest to stosunek największej powierzchni przekroju pomiędzy zarysem tłoka i cylindra (pomiędzy dwoma wierzchołkami tłoka) do powierzchni najmniejszej, zakładając przy tym zgodnie z rzeczywistością, że obrys tłoka stanowi krzywa nie przecinająca w żadnym położeniu zarysu cylindra, będąca obwiednią linii prostych łączących wierzchołki tłoka w poszczególnych jego położeniach.
Komora jest podzielona na dwie równe części, gdy tłok znajduje się w zwrotnym położeniu minimalnej objętości (ZPmin). Uzyskiwany przy tym teoretyczny stopień sprężania ma nieco zbyt dużą wartość nawet w porównaniu z silnikami o zapłonie samoczynnym. Dlatego też w praktyce stosuje się wgłębienia W „bokach” tłoka, które zwiększają minimalną objętość sprężania, a przez to obniżają stopień spreżania. Wgłębienie takie łączy również obie wymienione części komory sprężania.
Powierzchnią skokową nazwano różnicę maksymalnej i minimalnej powierzchni przekroju pomiędzy zarysem Cylindra i tłoka, dla jednej komory. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Samochody od A do Z

Mechanika silnika WANKEL KKM

Sposób działania silnika WANKEL charakteryzują następujące cechy:
— rozrząd szczelinowy, podobny jak w większości tłokowych silników dwusuwowych,
— częstotliwość taktów pracy w stosunku do prędkości obrotowej wału korbowego taka sama jak w jednocylindrowym silniku dwusuwowym,
— środek masy tłoka porusza się po okręgu koła i na tłok jako całość w ruchu ustalonym działa jedynie siła bezwładności, której wyrównoważenie nie nastręcza istotnych trudności.
Osiągi silników WANKEL, modele KKM. Silniki o tłokach wirujących nie są jeszcze produkowane seryjnie. Publikowane informacje dotyczą głównie prototypów, a częściowo nawet przedprototypów. Poniżej podano podstawowe dane techniczne, charakteryzujące silniki WANKEL produkowane w seriach próbnych (stan w końcu 1063 r.).
Schemat kinematyczny silnika K KM. Koło zębate nieruchome, związane z obudową, ma promień podziałowy ri i liczbę zębów zł. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Mechanika silnika WANKEL KKM