Napełnianie cylindra

Współczynnik napełnienia cylindra silnika tłokowego (sprawnośc napełnienia — Iv) jest to stosunek ciężaru ładunku rzeczywiście zassanego do cylindra (Gc) do ciężaru ładunku o ciśnieniu i temperaturze otoczenia wypełniającego pojemność skokową cylindra (GO = ic/Gt. Współczynnik napełnienia silnika wolnossącego jest prawie zawsze mniejszy od jedności — z uwagi na opory przepływu w przewodach ssących, nagrzewania się świeżego ładunku od ścian przewodów i cylindra oraz wskutek pozostawania resztek spalin w cylindrze. W niektórych wolnossących silnikach wyczynowych współczynnik napełnienia może być większy od jedności, w wyniku szczególnie korzystnego układu przewodów ssących i doładowania dynamicznego (wykorzystywania energii kinetycznej napływajacego ładunku). Przeciętne napełnienie cylindrów wynosi; Napełnienie cylindrów silnika zależy od wielu czynników, trudnych do ujęcia analitycznego. Bardzo istotnie wpływa na nie opór przepływu w gnieździe zaworu. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Napełnianie cylindra

Określanie głównych wymiarów silnika

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Określanie głównych wymiarów silnika

Zużycie paliwa

Sprawność — współczynnik określający wykorzystanie mocy w silniku. Rozróżnia się następujące sprawności:
– mechaniczna stosunek mocy użytecznej Ne [KM] do mocy indykowanej Ni [KM] (obliczonej z pola wykresu indykatorowego), czyli = Ne/Ni; sprawność mechaniczna charakteryzuje straty tarcia w silniku i straty mocy na napęd mechanizmów pomocniczych (jak pompy
paliwa, oleju itp.),
— indykowana — stosunek mocy indykowanej do mocy odpowiadającej energii zawartej w doprowadzanym paliwie Nw [KM] (równoważnika ilości ciepła wywiązującego się wskutek spalania paliwa); Ni/Nw,
— teoretyczna — stosunek mocy teoretycznej N: [KM] obliczonej z teoretycznego wykresu pracy, do mocy odpowiadajacej energii zawartej w doprowadzanym paliwie Nw [KM], czyli Nt/Nw, wypełnienie wykresu indykatorowego rłp — stosunek mocy indykowanej do mocy teoretycznej, czyli — Ni/Nt lub
Wskaźniki eksploatacyjne silników samochodowych
— użyteczna (efektywna, ogólna) — stosunek mocy użytecznej Ne [KM] do mocy odpowiadającej energii zawartej w doprowadzanym paliwie, czyli Ne/Nw.
Bilans cieplny silnika. Ciepło wywiązujące sie w cylindrach silnika wskutek spalania paliwa tylko częściowo zamienione zostaje na pracę użyteczną. Spaliny uchodzące przez rurę wydechową mają wysoką temperaturę i unoszą ze sobą znaczne ilości ciepła. Duże Straty ciepła wynikają z konieczności chłodzenia silnika. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Zużycie paliwa

Prędkość obrotowa momentu maksymalnego

Prędkość obrotowa momentu maksymalnego [Obr/minl — prędkość obrotowa wału korbowego, przy której silnik rozwija moment maksymalny.
Znamionowa prędkość obrotowa (nominalna) IN [Obr/min] — predkość obrotowa walu korbowego, przy której silnik rozwija moc znamionową,
Dopuszczalna prędkość obrotowa [obr/min] — maksymalna prędkość obrotowa walu korbowego, przy której nie grozi jeszcze uszkodzenie układu korbowego lub innych mechanizmów silnika; na ogól 10. . .15% większa niż prędkość znamionowa.
Prędkość obrotowa biegu jałowego [obr/min] prędkość obrotowa walu korbowego równa lub nieco wyższa od minimalnej prędkości obrotowej, przy której silnik może pracować bez obciążenia zewnętrznego ; przeważnie 250. . . Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Prędkość obrotowa momentu maksymalnego