Palność mieszanki

Samozapłon jest to samorzutny zapłon mieszanki w cylindrze silnika o zapłonie iskrowym, z reguły przed zaiskrzeniem świecy zapłonowej, spowodowany zetknięciem się mieszanki z przegrzaną częścią komory spalania, najczęściej z grzybkiem zaworu wydechowego, elektrodami niewłaściwie dobranej świecy zapłonowej, względnie żarzącym się nagarem (osadem węglowym) na ściankach komory spalania.
Występowanie samozapłonów jest dla silnika szkodliwe, ponieważ mieszanka zapala się wówczas przedwcześnie, co powoduje przegrzewanie sie silnika, spadek jego mocy, zwiększenie zużycia paliwa, zwiększenie obciążenia układu korbowego oraz sprzyja spalaniu detonacyjnemu.
Palność mieszanki. Jednorodna mieszanka paliwa z powietrzem zapala się jedynie wówczas, kiedy jej skład mieści sie w tzw. granicach zapalności, zależnych dla danego paliwa od temperatury mieszanki (czym wyższa temperatura tym granice te szersze) oraz od zawartości spalin w mieszance (im więcej spalin tym granice węższe). Współczynniki składu mieszanki Odpowiadające granicom zapalności podano w poniższym zestawieniu: Mieszanka niejednorodna nie ma wyraźnych granic zapalności. Skład mieszanki może w znacznym stopniu przekraczać granice zapalności (np. w silnikach wysokoprężnyeh przy częściowym obciążeniu 3 . . .4 i więcej) a mimo to ulega ona zapaleniu. Konieczne jest wówczas, aby w miejscach zapłonu skład mieszanki był w granicach zapalności. [więcej w: toyota okecie, carsed otomoto, toyota okęcie ]
Proces spalania mieszanki w cylindrze polega na rozprzestrzenianiu sie tzw, frontu płomienia, czyli strefy reakcji chemicznych spalania, która zwykle rozdziela wnętrze przestrzeni roboczej cylindra na cześć wypełnioną niespaloną mieszanką oraz część zawierającą spaliny.
Szybkość spalania jest to pojecie wieloznaczne, przy czym w odniesieniu do spalania w cylindrze silnika przez szybkość spalania należy rozumieć (odmiennie niż np. w chemii)
prędkość przemieszczania się frontu płomienia, szybkość spalania zależy od składu mieszanki, jej temperatury i ciśnienia oraz od intensywności zawirowania ładunku cylindra. Zawartość spalin w świeżym ładunku zmniejsza szybkość spalania. Mieszanka o współczynniku składu 0,8. . .0,9 spala się najszybciej, zapewniając jednocześnie największą moc silnika. Mieszanka zarówno uboższa jak i bogatsza niż wspomniana spala się znacznie wolniej, co sprzyja przegrzewaniu się silnika. Mieszanka bardzo uboga może spalać się nawet przez cały suw pracy i wydechu, a więc powodować zapalanie się świeżego ładunku w rurze ssącej (po otwarciu zaworu ssącego — tzw. strzały w gaźnik

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.