Pierścienie tłokowe

Gładź cylindra zabezpiecza się przed rysowaniem i żłobieniem przez końce pływających sworzni tłokowych albo za pomocą tzw. ślizgaczy, czyli grzybków z miękkiego materialu, wciśniętych w oba końce sworznia, albo przy użyciu pierścieni rozprężnych o przekroju prostokątnym (tzw. Seegera).
Długość sworznia tłokowego wynosi zwykle (0,85. . .0,90) D. Maksymalne naciski sworznia tłokowego na tulejkę główki korbowodu we współczesnych silnikach samochodowych zawierają się przeważnie w zakresie 200. . .400 kG/cm2, a w silnikach wyczynowych dochodzą do 900 kG/cm2.
Sworzeń jest zwykle pasowany w tłoku żeliwnym „obrotowo-ciasno, a w tłoku ze stopu lekkiego — na wcisk w temperaturze pokojowej, przy czym właściwy luz uzyskuje się dopiero podczas pracy silnika. Pasowanie dobiera sie według zasady „stałego walka”. Sworznie pływające pasuje się w głowkach korbowodów „obrotowo-ciasno”.
Zadanie pierścieni tłokowych polega na uszczelnianiu szczelin pomiędzy tłokiem i gładzią cylindra w sposób ograniczający do minimum przedmuchy gazów do skrzyni korbowej oraz przenikanie oleju silnikowego do komory spalania. Ponadto pierścienie tłokowe uczestniczą w rozprowadzaniu oleju po gładzi cylindra oraz usuwają z niej nadmiar oleju. Przez pierścienie tłokowe odpływa większa część nadmiaru Ciepła od tłoka do ścianki cylindra, w związku z czym wymaga sie zwykle, aby przylegały one całymi powierzchniami swych ścianek do tłoka i do gładzi cylindra. [podobne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Pierścienie tłokowe, z wyjątkiem niektórych specjalnych, przylegają do gładzi cylindra tylko dzięki swej sprężystości. Przecięcie pierścienia, tzw. zamek, umożliwia zakładanie pierścienia na tłok oraz wydłużanie się pierścienia wskutek nagrzewania. Ponieważ przez zamki pierścieni przenikają pewne ilości spalin i oleju, podczas zakladania tłoka do cylindra rozstawia się pierścienie tłokowe w taki sposób, aby ich zamki znajdowały się jak najdalej od siebie. Sposób przecięcia pierścienia, zwłaszcza w silnikach szybkobieżnych, nie wpływa na jakość uszczelnienia, toteż najczęściej spotyka się łatwe w wykonaniu zamki proste i skośne.
Pierścienie tłokowe pracują w bardzo trudnych warunkach, ponieważ wykonują ruchy posuwisto-zwrotne ze stosunkowo dużymi prędkościami w niekorzystnych warunkach smarowania oraz podlegają oddziaływaniu wysokiego ciśnienia, wysokich temperatur i aktywności chemicznej spalin. Od pierścieni tłokowych wymaga sie zwykle wysokiej wytrzymałości i odporności na zużycie w warunkach półsuchego tarcia w podwyższonych temperaturach, niskiego wspolczynnika tarcia we współpracy z gładzią cylindra, łatwości szybkiego docierania się do gładzi cylindra oraz niezmienności własności mechanicznych w czasie pracy (zwłaszcza w podwyższonych temperaturach).
Pierścienie tłokowe wykonuje się z drobnoziarnistego żeliwa o strukturze perlityczno-sorbitycznej. Skład chemiczny żeliwa zależy od rodzaju pierścieni i metod ich wytwarzania. Niekiedy pierścienie tłokowe wyrabia sie z żeliwa uszlachetnionego składnikami stopowymi, jak: krzem (do 3%), mangan (0,5%) oraz nikiel, chrom, molibden, miedź. Coraz szerzej na pierścienie tłokowe stosuje sie modyfikowane żeliwo sferoidalne.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.