POBOCZA I ROWY DROGOWE

POBOCZA I ROWY DROGOWE . Pobocza drogi służą do: 1) utworzenia oparcia bocznego dla nawierzchni drogi, 2) utworzenia pasa bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego między krawędzią nawierzchni i krawędzią pobocza w razie awarii, 3) zapewnienia miejsca przymusowego postoju dla pojazdów, 4) zachowania rezerwy w razie potrzeby poszerzenia nawierzchni, 5) pozostawienia pasa dla ruchu pieszego, 6) urządzenia ścieżek rowerowych, 7) umieszczenia na nich znaków drogowych. Szerokość poboczy zależy od klasy technicznej drogi. Pobocza powinny mieć pochylenie poprzeczne od nawierzchni w celu ułatwienia spływu wody opadowej. Pobocza mogą być umocnione lub też nieumocnione. Najczęściej spotykanym sposobem umocnienia poboczy jest darniowanie, co wystarcza do zapewnienia wytrzymałości przy przymusowym zjeżdżaniu pojazdów drogowych na pobocza. W razie normalnego używania poboczy przez pojazdy drogowe należy je umocnić brukowaniem, żwirowaniem lub też przysypaniem warst wą gruzu lub żużla. [przypisy: pgd kraków, trasbus, mibo otomoto ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.