Półautomatyczna skrzynka biegów

Półautomatyczna skrzynka biegów stosowana w autobusach amerykańskich. Zespół ten — podobnie jak zespół FULLER Torque Converter — składa się z trójwirnikowej przekładni hydrokinetycznej oraz dwustopniowej przekładni mechanicznej, lecz jest ona synchronizowana. Walcowe koła zębate przekładni, o zazębieniu skośnym, są stale zazębione ze sobą. Biegi przełączane są za pomocą synchronizatorów, przełączanych przez siłownik nadciśnieniowy.
Wskutek rozpędzenia pojazdu do około 40 km/godz samoczynnie włączone zostaje przełożenie bezpośrednie przekładni mechanicznej.
Należy zaznaczyć, że z chwilą włączenia się biegu bezpośredniego kierownica przestaje wirować i ulega zablokowaniu. Przy przełożeniu bezpośrednim przekładnia hydrokinetyczna ponownie zaczyna pracować jako sprzęgło hydrokinetyczne po przekroczeniu punktu. Na uwagę zasługuje brak typowego sprzęgła głównego i pełne zrealizowanie zasady „dwupedałowego” prowadzenia samochodu. Dźwignia sterująca służy do ustawiania zakresów pracy skrzynki biegów i może zajmować cztery położenia: neutralne, jazda do przodu. blokowanie napędu, jazda do tyłu. Bieg tylny jest włączany ręcznie, przy użyciu oddzielnej dźwigni.
Automatyczna skrzynka biegów systemu KREIS składa się z zespołu stale zazębionych przekładni zębatych oraz sprzęgieł odśrodkowych. W celu ruszenia samochodem z miejsca przesuwa się dźwignie z neutralnego położenia w położenie jazda do przodu, a następnie naciska sie pedał przyspieszenia. Wskutek przyspieszenia biegu silnika do 500. . .600 obr/min samoczynnie włącza sie bębnowe sprzęgło odśrodkowe — czyli pierwszy bieg — a samochód rusza z miejsca. Napęd przenoszony jest wówczas przez bęben, sprzęgło biegu pierwszego oraz pierwszą i trzecią parę kół zębatych. [patrz też: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy]
Kiedy prędkość ruchu samochodu wzrośnie do około 21 km/godz, samoczynnie włącza sie dwutarczowe, osiowe, sprzęgło odśrodkowe drugiego biegu (tylne). Od tej chwili napęd przenoszony jest przez bęben, sprzęgło drugiego biegu oraz drugą i trzecią parę kół zębatych. Bębnowe sprzęgło odśrodkowe pozostaje nadal włączone, a dzięki zastosowaniu sprzęgła jednokierunkowego w kole zębatym na wale pośrednim, przednia para kół zębatych pracuje jałowo (wał pośredni obraca się szybciej niż osadzone na nim koło zębate pierwszego biegu).
Trzeci bieg zostaje włączony samoczynnie, jeżeli tylko prędkość ruchu samochodu przekroczy około 40 km/godz, Wówczas bowiem włącza się osiowe sprzęgło odśrodkowe trzeciego biegu (przednie) i od tej chwili napęd jest przenoszony bezpośrednio z bębna na wał wyjściowy. Sprzęgło bębnowe oraz osiowe sprzęgło odśrodkowe drugiego biegu są oczywiście nadal włączone, lecz dzięki zastosowaniu sprzęgła jednokierunkowego na wale wyjściowym środkowa para kół zębatych napędza tylko wał pośredni, który wówczas nie uczestniczy w przenoszeniu napędu i wiruje jałowo.
Bieg tylny włącza się przez przerzucenie za pomocą dźwigni kola zębatego biegu tylnego, osadzonego na wale pośrednim, wskutek czego zmienia sie kierunek obrotu walu wyjściowego.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.