Położenie osi sworznia tłokowego

Niekiedy nad pierwszym pierścieniem uszczelniającym wytacza się rowek o szerokości 1 . , , 1,5 mm, który zabezpiecza pierścień przed zbyt silnym nagrzewaniem. Wskutek dopasowania z luzem i swej bezwładności pierścienie tłokowe wybijają z czasem rowki w główce tłoka. Najsilniej wybija swój rowek pierwszy pierścień uszczelniający, najluźniej spasowany i podlegający największym obciążeniom cieplnym oraz mechanicznym, pracujący w niekorzystnych warunkach smarowania. Dlatego też w niektórych silnikach, zwłaszcza wysokoprężnych, stosuje się tłoki z wtopionymi pierścieniami ze stali austenitycznej lub żeliwa stopowego (metoda Al-Fin), których wytoczone są rowki na jeden, rzadziej dwa lub niekiedy trzy uszczelniające pierścienie tłokowe. Odległość miedzy rowkami pierścieniowymi jest zwykle równa lub nieco większa niż ich szerokość. Niekiedy odstępy pomiędzy rowkami pierścieniowymi są niejednakowe — przeważnie tym mniejsze, im dalej od denka tłoka znajdują się rowki.
Grubość ścianki płaszcza tłoka nieznacznie maleje w kierunku do wału korbowego. piast tłoka Wewnątrz obrzeża płaszcza pozostawia się pewien nadmiar materiału, który usuwa się podczas kompletowania tłoków pod względem ich ciężaru. Piasty sworznia tłokowego są związane z główką tłoka dość grubymi żebrami. Sworzeń tłokowy współpracuje z reguły bezpośrednio z materiałem tłoka. Naciski sworzni w piastach tłoków współczesnych silników samochodowych wynoszą 130. . .350 kG/cm2, a w silnikach wyczynowych — do 600 kG/cm 2.
Położenie osi sworznia tłokowego wynika zwykle z dążenia do ograniczenia wysokości tłoka, przy czym na ogół rezygnuje się z równomiernego rozkładu nacisków na długości płaszcza. Aby polepszyć warunki pracy tłoka niekiedy przesuwa się oś sworznia względem osi cylindra o (0,02. . .0,03) D w kierunku działania największej siły bocznej.
Podczas pracy silnika główka tłoka nagrzewa się silniej niż płaszcz, przy czym ścianka główki tłoka jest o wiele grubsza niż ścianka płaszcza. Z tego względu tłok obrabia się zwykle skrawaniem w taki sposób, aby kształt.
System AUTOTHERMATIC. [więcej w: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Tłoki wykonane podobnie jak tłoki AUTOTHERMIC, lecz bez przecięć, stosowane w szczególnie obciążonych silnikach szybkobieżnych. Kosztem nieco większych luzów w stanie zimnym zapewnia się usztywnienie tłoka i odciążenie cieplne jego główki. Wkładki tworzą element bimetalowy, który odkształcając się podczas nagrzewania nadaje plaszczowi kształt eliptyczny i kompensuje w ten sposób odkształcenia cieplne. Tłoki AUTOTHERMIC mają zwykle też płaszcze tłoków ze stopów lekkich często przecina się wzdłużnie pod niewielkim kątem do osi cylindra, co pozwala na swobodne odkształcanie się tłoka podczas nagrzewania, pomimo stosunkowo ciasnego dopasowania go do cylindra (na zimno). Przecięcia wykonuje się na całej długości płaszcza (Le) lub tylko na pewnym odcinku.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.