Posts Tagged ‘opony do wózków widłowych’

Maszyny pracujace cyklicznie

Thursday, January 25th, 2018

Maszyny pracujące cyklicznie. Koparki jednołyżkowe i chwytakowe są bardzo dogodne do ładowania i przeładowywania materiałów ze względu jednak na znaczny koszt tych maszyn oraz duże zapotrzebowanie do robót ziemnych, użycie ich do robót ładunkowych jest obecnie sporadyczne. Żuraw chwytakowy jest najbardziej wszechstronną maszyną do ładowania i wyładowywania sypkich materiałów, ale zarazem i najbardziej kosztowną. Podwozie żurawia zwykle jest gąsienicowe. Obecnie rozpoczęto stosowanie podwozi kołowych, i zwłaszcza przy żurawiach typu lżejszego i o mniejszym wysięgniku. Zaletą żurawi na podwoziu gąsienicowym jest większa stateczność, a żurawi na oponach – większa łatwość przejazdu na duże odległości do obsługi dużych składów bardziej dogodne będą, więc żurawie chwytakowe na gąsienicowym podwoziu, a przy małych na podwoziu kołowym. Żuraw chwytakowy składa się z następujących zespołów: 1) wysięgnika o konstrukcji kratowej z mo żliwością regulowania długości, zależnie od potrzeb, za pomocą wciągarki mechanicznej i kompletu lin można zmieniać położenie wysięgnika w płaszczyźnie pionowej i w płaszczyźnie poziomej, wskutek czego przy jednoczesnym ruchu chwytaka materiał może być przenoszony z miejsca na miejsce w dużym zasięgu 2) z ciężkiego stalowego chwytaka, zwanego koszem, składającego się z dwóch części połączonych od góry przegubem oraz dwoma zawiasami bocznymi 3) z dwóch lin, jednej do opuszczania i podnoszenia chwytaka, drugiej do zamykania chwytaka 4) z liny odciągowej przymocowanej do chwytaka i wysięgnika, lina ta nie dopuszcza do obrotu chwytaka dookoła osi pionowej 5) z kompletu lin służących do regulowania nachylenia wysięgnika 6) z silnika elektrycznego lub spalinowego odpowiedniej mocy 7) z mechanizmu obrotu i jazdy, ładowarki jednonaczyniowe [hasła pokrewne: opony do wózków widłowych, Firma transportowa, części zamienne do wózków widłowych ]

RECZNE PRACE ZALADUNKOWE I WYLADUNKOWE MATERIALÓW

Monday, January 22nd, 2018

RĘCZNE PRACE ZAŁADUNKOWE I WYŁADUNKOWE MATERIAŁÓW. Wyniki pracy ręcznej zależne są od siły fizycznej człowieka, stanu zmęczenia oraz warunków pracy. Do warunków pracy zalicza się: warunki atmosferyczne, rodzaj i jakość narzędzi pracy, pozycję pracy, wysokość podnoszenie materiału, odległość podstawionego środka transportu itd. Czynniki te powodują, że ładowanie ręczne staje się mało wydajne, pochłania ogromną ilość czasu i jest nadmiernie kosztowne. Pracochłonność robót przy ładowaniu i wyładowaniu materiałów potrzebnych do wybudowania lll p. 1 km drogi jest bardzo duża. Przy założeniu dowozu 7 tysięcy ton materiałów, które należy wyładować z wagonów kolejowych, następnie załadować na samochody, przewieźć na place składowe, ponownie wyładować, a wreszcie rozwieść na odległość około 2 m, potrzebna ilość robocizny według katalogów norm wynosi 14000 robotnikogodzin, tj. 1750 robotnikodni. Tak wielka pracochłonnoś robót załadunkowych i wyładunkowych wyraźnie przemawia za koniecznością ich mechanizowania. Materiały sypkie ładuje się ręcznie zwykle za pomocą łopat, szufla lub wideł, natomiast materiały w kawałkach – bezpośrednio rękami. Do robót wyładunkowych używa się tych samych narzędzi, jednak materiały sypkie, plastyczne i w kawałkach wyładowuje się coraz częściej w sposób zmechanizowany przez wprowadzanie do transportu w coraz większym stopniu samochodów i przyczep samowyładowczych. [podobne: transport medyczny, opony do wózków widłowych, okręgowa stacja kontroli pojazdów ]