Posts Tagged ‘taśmy transportujące’

Mechanika silnika WANKEL KKM

Wednesday, June 27th, 2018

Sposób działania silnika WANKEL charakteryzują następujące cechy:
— rozrząd szczelinowy, podobny jak w większości tłokowych silników dwusuwowych,
— częstotliwość taktów pracy w stosunku do prędkości obrotowej wału korbowego taka sama jak w jednocylindrowym silniku dwusuwowym,
— środek masy tłoka porusza się po okręgu koła i na tłok jako całość w ruchu ustalonym działa jedynie siła bezwładności, której wyrównoważenie nie nastręcza istotnych trudności.
Osiągi silników WANKEL, modele KKM. Silniki o tłokach wirujących nie są jeszcze produkowane seryjnie. Publikowane informacje dotyczą głównie prototypów, a częściowo nawet przedprototypów. Poniżej podano podstawowe dane techniczne, charakteryzujące silniki WANKEL produkowane w seriach próbnych (stan w końcu 1063 r.).
Schemat kinematyczny silnika K KM. Koło zębate nieruchome, związane z obudową, ma promień podziałowy ri i liczbę zębów zł. …read more

Układy chłodzenia silników wielopaliwowych

Saturday, June 23rd, 2018

Sprężanego powietrza, układy chłodzenia silników wielopaliwowych z reguły wyposaża się w termostaty zapobiegające nawet nieznacznemu przechłodzeniu silnika; dotyczy to zwłaszcza silników chłodzonych powietrzem. Ponadto w silnikach z wtryskiem bezpośrednim odpowiednie przygotowanie mieszanki uzyskuje się przez stosowny dobór kierunku i sposobu wtryskiwania paliwa, przy czym z reguły wymusza się określone zawirowanie powietrza przez odpowiednie ukształtowanie kanału ssącego lub denka tłoka. Jedna ze strug paliwa kierowana jest niekiedy wprost na zawór wydechowy (np. silnik FIAT-203P). System M (M-Verfahren), stosowany w silnikach MAN. …read more

Dynamika układu korbowego

Friday, June 22nd, 2018

Analiza dynamiczna układu korbowego objaśnia oddziaływanie występujących w nim sił i pozwala na obliczanie wytrzymałości części silnika, obciążenia łożysk, określanie charakteru drgań skrętnych itp. Przedmiotem analizy dynamicznej są zwykle tylko zmienne co do wartości i kierunku siły gazowe oraz siły bezwładności, a inne rodzaje sił (np. tarcia) pomija się bez popełniania istotnych błędów.
Rozkład sil w układzie korbowym. Pomijając rodzaje sił występujących w układzie korbowym można przyjąć, że tłok obciążony jest skupioną silą P przyłożoną np. w osi sworznia tłokowego i działającą wzdłuż osi cylindra. …read more

Kinematyka układu korbowego

Friday, June 22nd, 2018

Układ korbowy składa się ze złożenia tłokowego (tłok, pierścienie tłokowe i sworzeń tłokowy), korbowodu i wału korbowego. Zadaniem układu korbowego jest zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego.
Układ korbowy samochodowego silnika spalinowego może być wykonany jako:
symetryczny (prosty) — oś cylindra przecina oś wału korbowego; układ najczęściej stosowany, — asymetryczny — oś cylindra nie przecina osi wału korbowego; przesuniecie osi cylindra (zazwyczaj w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wału korbowego) nie przekracza skoku tłoka i powoduje bardziej równomierne rozłożenie nacisków bocznych tłoka na ścianki cylindra, co sprzyja bardziej równomiernemu ich zużywaniu się,
— z korbowodem doczepnym dwa (lub więcej) korbowody współpracują z jednym wykorbieniem walu korbowego; korbowód doczepny połączony jest przegubem z tłokami przeciwbieżnymi z tłokami podwójnymi
Ze względu na liczbę tłoków w cylindrze rozróżnia się silniki:
— z jednym tłokiem, [patrz też: taśmy transportujące, obsługa transportowa szkoleń mazowieckie, Akcesoria samochodowe a eksploatacja pojazdu ]
— z dworna tłokami przeciwbieżnymi, — z dwoma tłokami współbieżnymi, — z tłokami podwójnymi.
Analiza kinematyczna układu korbowego objaśnia prawa rządzące ruchem tłoka. Jeżeli prędkość kątowa wału korbowego jest stała, kąty jego obrotu są wprost proporcjonalne do czasu: t — x/6n = z [sek], gdzie: n — prędkość obrotowa wału korbowego [obr/min], z • tt/30 prędkość kątowa wału korbowego [l/sek] oraz — kąt obrotu wału korbowego Wszystkie wielkości kinematyczne można więc wyrażać w funkcji kąta obrotu wału korbowego.
Podstawowymi wielkościami charakterystycznymi symetrycznego układu korbowego są: skok tłoka (S), rowny dwom promieniom wykorbienia wału korbowego (S 2r), oraz długość korbowodu (L). Rozpatrując kinematycznie układ korbowy przyjmuje się zwykle środek układu współrzędnych w osi sworznia tłokowego (pkt A na rys. 35-3), gdy tłok wykonuje zwrot zewnętrzny (ZZ — pkt A), przy czym oś x-ów układu pokrywa się z osią cylindra, a jej zwrot dodatni skierowany jest do osi wału korbowego.
Prędkość ma wartość dodatnią, kiedy jej wektor skierowany jest ku osi walu korbowego. …read more