Posts Tagged ‘transport hds’

Wymiary geometryczne

Monday, February 26th, 2018

Można wykazać, że:
— dla R/e > 9 odrywanie listwy nie zachodzi ; w każdym położeniu jest ona dociskana siłą wynikającą z ujemnego przyspieszenia ar,
— dla R/e = 9 listwa jest zawsze dociskana do gładzi, poza położeniem 0 (na małej osi), dla którego siła dociskająca jest równa zeru,
— dla R/e < 9 listwa jest dociskana przez znaczna część obrotu tłoka, jednakże w pobliżu malej osi występuje zmiana znaku siły i odrywanie listwy,
Ze względu na Warunki pracy uszczelnień promieniowych należy wiec dążyć, aby R/e o. Jednakże zwiększanie stosunku R/e powoduje równocześnie zwiększanie stopnia sprężania teoretycznego, a ponadto kształt komory sprężania wypada coraz mniej korzystny — komora staje się coraz dłuższa i węższa, a ponadto zmniejsza sie maksymalny kąt przyporu. Zbyt mała wartość kąta max (podobnie jak i zbyt duża) może być przyczyną przyspieszonego zużywania się uszczelnień. Ponadto zwiększanie stosunku R/e powoduje zmniejszanie powierzchni skokowej. [przypisy: Transport kontenerów, transport hds, wzorcowanie mierników ]
Pogląd o budowie silnika dają jego charakterystyczne wymiary geometryczne, czyli pewne wymiary liniowe i wynikające z nich umowne wielkości wskaźnikowe — uwypuklające istotne szczegóły konstrukcji. …read more

Samochody od A do Z

Monday, February 26th, 2018

Charakterystycznymi wielkościami zarysu cylindra są: maksymalny kąt przyporu (p max), stopień sprężania teoretyczny i praktyczny (et i er), powierzchnia skokowa (Fs).
Kątem przyporu pomiędzy zarysem uszczelnienia promieniowego i gładzią cylindra jest kąt pomiędzy normalną do bieżni cylindra w punkcie styczności uszczelnienia i osią symetrii tłoka. Wartość kąta max nie przekracza 300 ze względu na warunki pracy uszczelnienia,
Stopień sprężania, teoretyczny, jest to stosunek największej powierzchni przekroju pomiędzy zarysem tłoka i cylindra (pomiędzy dwoma wierzchołkami tłoka) do powierzchni najmniejszej, zakładając przy tym zgodnie z rzeczywistością, że obrys tłoka stanowi krzywa nie przecinająca w żadnym położeniu zarysu cylindra, będąca obwiednią linii prostych łączących wierzchołki tłoka w poszczególnych jego położeniach.
Komora jest podzielona na dwie równe części, gdy tłok znajduje się w zwrotnym położeniu minimalnej objętości (ZPmin). Uzyskiwany przy tym teoretyczny stopień sprężania ma nieco zbyt dużą wartość nawet w porównaniu z silnikami o zapłonie samoczynnym. Dlatego też w praktyce stosuje się wgłębienia W „bokach” tłoka, które zwiększają minimalną objętość sprężania, a przez to obniżają stopień spreżania. Wgłębienie takie łączy również obie wymienione części komory sprężania.
Powierzchnią skokową nazwano różnicę maksymalnej i minimalnej powierzchni przekroju pomiędzy zarysem Cylindra i tłoka, dla jednej komory. …read more

Napełnianie cylindra

Sunday, February 25th, 2018

Współczynnik napełnienia cylindra silnika tłokowego (sprawnośc napełnienia — Iv) jest to stosunek ciężaru ładunku rzeczywiście zassanego do cylindra (Gc) do ciężaru ładunku o ciśnieniu i temperaturze otoczenia wypełniającego pojemność skokową cylindra (GO = ic/Gt. Współczynnik napełnienia silnika wolnossącego jest prawie zawsze mniejszy od jedności — z uwagi na opory przepływu w przewodach ssących, nagrzewania się świeżego ładunku od ścian przewodów i cylindra oraz wskutek pozostawania resztek spalin w cylindrze. W niektórych wolnossących silnikach wyczynowych współczynnik napełnienia może być większy od jedności, w wyniku szczególnie korzystnego układu przewodów ssących i doładowania dynamicznego (wykorzystywania energii kinetycznej napływajacego ładunku). Przeciętne napełnienie cylindrów wynosi; Napełnienie cylindrów silnika zależy od wielu czynników, trudnych do ujęcia analitycznego. Bardzo istotnie wpływa na nie opór przepływu w gnieździe zaworu. …read more

Określanie głównych wymiarów silnika

Sunday, February 25th, 2018

…read more