Posts Tagged ‘transport maszyn’

Dźwigi i urządzenia do układania oraz zrywania przęseł torowych

Tuesday, February 13th, 2018

W przypadku uszkodzenia układu hydraulicznego podczas podbijania toru zespoły podbijające można unieść, a łapy podbijające rozewrzeć pompą ręczną. Podbijarka jest wyposażona w hydrauliczny hamulec główny, wmontowany w tylny most napędowy, oraz w hamulec taśmowy ręczny, znajdujący się na wyjściu wału skrzynki biegów i sterowany dźwignią. Mimo wielu interesujących, jakkolwiek nie zawsze najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, podbijarka PD-90A powinna spełnić swoje za dania pod warunkiem zwiększenia wydajności pracy, uzupełnienia urządzeniami do podnoszenia i nasuwania toru oraz ograniczenia szkodliwych dla zdrowia drgań wibracyjnych. Pierwszym krokiem, jaki uczyniono zwiększenia użyteczności podbijarki tego typu, było wyposażenie kabinę, która zmniejsza natężenie hałasu, a przede wszystkim osłania wpływami atmosferycznymi.

Urządzenia dźwigowe. Znaczna część czynności związanych z utrzymaniem i naprawą torów wymaga użycia urządzeń do podnoszenia lub przemieszczania takich materiałów, jak szyny, podkłady, przęsła szynowe itp. …read more

Skład układu hydraulicznego

Tuesday, February 13th, 2018

W skład układu hydraulicznego wchodzą: pompa zębata PZ—63T, siłowniki hydrauliczne, zawór przelewowy ZP-53, rozdzielacz RSR-13, filtry, pompa ręczna, manometr, kostka rozgałęźna, kostka rozdzielcza, przewody wysokiego i niskiego ciśnienia oraz zbiornik oleju. Pompa jest napędzana podobnie jak sprężarka, a więc za pośrednictwem przekładni wieloklinowej i małej skrzynki biegów. podbijarka typu PD-90A Modernizacja przestarzałych rozwiązań konstrukcyjnych podbijarek, dokonywana przez producenta — Kolejowe Zakłady Maszyn i Sprzętu Drogowego w Raciborzu, polegała na usunięciu mechanicznego napędu zespołów podbijających i wprowadzeniu jak największej liczby zunifikowanych podzespołów produkcji krajowej. Zmiany te zostały wprowadzone w najnowszym modelu podbijarek krajowych typu PD-90A. Podbijarka drogowa tego typu ma spawaną ramę osadzoną na tylnym moście napędowym 12 samochodu STAR 66 oraz kołach przednich. …read more

Wyrzutnica (urządzenie zjazdowe)

Tuesday, February 13th, 2018

Wyrzutnica (urządzenie zjazdowe) składa się z wózka i zespołu szyn. Wózek, wykonany z kształtowników, jest normalnie wykorzystywany do przewozu szyn wyrzutnicy, paliwa, narzędzi itp. Podczas montowania urządzenia zjazdowego należy pamiętać o właściwym połączeniu poszczególnych części składowych i odpowiednim ustawieniu toru pomocniczego. Montaż urządzenia zjazdowego polega na demontażu czterech kół osadzonych na półosiach z ostoi wózka 1, po czym wózek podnośnikami korbowymi opuszcza się na przygotowany tor pomocniczy szerokości 3496 m, tak aby osiem kół zjazdowych 2 0 średnicy 132 mm zajęło odpowiednie położenie, umożliwiające łatwe stoczenie maszyny z toru. Tor pomocniczy jest zbudowany z szyn wyrzutnicy i szyn środkowych połączonych wiązaniami. …read more

Wyniki badań hałaśliwości wydechu czterosuwowego silnika czterocylindrowego

Tuesday, February 13th, 2018

Na wzmiankę zasługują wyniki badań hałaśliwości wydechu czterosuwowego silnika czterocylindrowego, w którego układzie wydechowym zmieniano stosunek 12/11 przez wydłużanie krótkiej początkowo rury. Liczby przy poszczególnych krzywych podają w m odległość przyrządu mierzącego natężenie dźwięku od otwartego końca rury wydechowej. Jak widać, przez zwiększenie długości rury osiągnięto zmniejszenie hałaśliwości o około 10 dB. Zresztą stosunek 12/11 — 0,8 dawał już wynik zadowalający. Z powyższych rozważań widać, że niekorzystny jest typowy sposób wbudowania np. …read more