Posts Tagged ‘transport medyczny’

RECZNE PRACE ZALADUNKOWE I WYLADUNKOWE MATERIALÓW

Monday, January 22nd, 2018

RĘCZNE PRACE ZAŁADUNKOWE I WYŁADUNKOWE MATERIAŁÓW. Wyniki pracy ręcznej zależne są od siły fizycznej człowieka, stanu zmęczenia oraz warunków pracy. Do warunków pracy zalicza się: warunki atmosferyczne, rodzaj i jakość narzędzi pracy, pozycję pracy, wysokość podnoszenie materiału, odległość podstawionego środka transportu itd. Czynniki te powodują, że ładowanie ręczne staje się mało wydajne, pochłania ogromną ilość czasu i jest nadmiernie kosztowne. Pracochłonność robót przy ładowaniu i wyładowaniu materiałów potrzebnych do wybudowania lll p. 1 km drogi jest bardzo duża. Przy założeniu dowozu 7 tysięcy ton materiałów, które należy wyładować z wagonów kolejowych, następnie załadować na samochody, przewieźć na place składowe, ponownie wyładować, a wreszcie rozwieść na odległość około 2 m, potrzebna ilość robocizny według katalogów norm wynosi 14000 robotnikogodzin, tj. 1750 robotnikodni. Tak wielka pracochłonnoś robót załadunkowych i wyładunkowych wyraźnie przemawia za koniecznością ich mechanizowania. Materiały sypkie ładuje się ręcznie zwykle za pomocą łopat, szufla lub wideł, natomiast materiały w kawałkach – bezpośrednio rękami. Do robót wyładunkowych używa się tych samych narzędzi, jednak materiały sypkie, plastyczne i w kawałkach wyładowuje się coraz częściej w sposób zmechanizowany przez wprowadzanie do transportu w coraz większym stopniu samochodów i przyczep samowyładowczych. [podobne: transport medyczny, opony do wózków widłowych, okręgowa stacja kontroli pojazdów ]

Układ sterowania

Tuesday, January 9th, 2018

Podczas rozpedzania samochodu, wskutek osiągniecia określonej szybkości jazdy, regulator przesunięcie suwaka przełącznika przekładni w położenie środkowe. Od tej bowiem chwili olej tłoczony pod ciśnieniem przez pompę zębatą dopływa do przestrzeni C. Jednocześnie ustaje dopływ Oleju do przestrzeni A. Wskutek różnic ciśnienia pomiędzy przestrzeniami A, B i C rozłącza sie zewnętrzne sprzęgło stożkowe (kierownica odsuwa się od obudowy i wiruje swobodnie) oraz włącza się wewnętrzne sprzęgło stożkowe (tj. pompa i turbina przylegając stożkowymi powierzchniami pierścieniowymi wirują jako jedna calość).
Napęd od silnika przenoszony jest wówczas przez wewnętrzne sprzęgło stożkowe bezpośrednio na synchronizowaną skrzynkę biegów ustawioną nadal na przełożenie zwalniające (1,5), czyli na tzw. bieg pośredni. Bieg bezpośredni włącza układ sterujący przez otwarcie dopływu oleju pod ciśnieniem do rozpieracza sprzęgła wielotarczowego (które się włącza) i do siłownika sprzęgła kłowego, które zostaje rozłączone. Przekładnia hydrokinetyczna jest nadal zaryglowana.
Bieg tylny włącza kierowca przez ustawienie zakresu R, wskutek czego suwak przełącznika przekładni ustawia się położeniu rozruchu i podobnie jak na pierwszym biegu, sprzęgło stożkowe jest włączone, a wewnętrzne przekładnia hydrokinetyczna przekazuje napęd. Jednocześnie włączone zostaje sprzęgło kłowe biegu tylnego, wskutek czego skrzynka biegów pracuje z przełożeniem zwalniającym 1,43, przy czym wal zdawczy obraca się w przeciwnym kierunku niż wiruje wał korbowy.
System DIVABUS. Automatyczna skrzynka biegów, biegu zwolnionego stosowana w różnych wykonaniach w autobusach i samochodach ciężarowych, produkowanych w NRF. zespół systemu DIVABUS. [patrz też: transport medyczny, transport niskopodwoziowy, opony do wózków widłowych ]
Układ sterowania wyposażony jest w regulator odśrodkowy, przełącznik przekładni i siłownik włączający sprzęgło kłowe na wale zdawczym. Ciężarki regulatora odśrodkowego pod działaniem sił odśrodkowych usiłują rozsunął się na zewnątrz i poprzez układ mechaniczny usilują przemieścić suwak przełącznika przekładni, przezwyciężając napór oleju dopływającego pod ciśnieniem proporcjonalnym do uchylenia przepustnicy w gaźniku. Przełączenie z biegu zwolnionego na pośredni następuje wskutek osiągania szybkości jazdy w zakresie 25 .45 km/ godz (45 km/godz w czasie zupełnego uchylenia przepustnicy w gaźniku), a z biegu pośredniego na bezpośredni — w zakresie 45. . 90 km/godz. Podczas zmniejszania się prędkości ruchu samochodu przełączenie z biegu bezpośredniego na pośredni następuje w zakresie 25. 80 km/godz, a z biegu pośredniego na zwolniony — w zakresie 10. . .30 km/godz.