Posts Tagged ‘transport ponadgabarytowy’

Szerokosc pasa drogowego D zalezy wiec od znaczenia i klasy technicznej drogi

Sunday, February 11th, 2018

Szerokość pasa drogowego D zależy więc od znaczenia i klasy technicznej drogi. W ten sposób szerokość pasa drogowego można określić wzorem: D = j + 2 . P + 2 . r + 2 . r1, Szerokość jezdni drogowej, jak to już zostało podane, zależy od ilości pasów ruchu drogowego, szerokości jednego pasa i od potrzeby urządzenia pasów postojowych. …read more

MECHANIZACJA LADOWANIA I WYLADOWANIA MATERIALÓW

Wednesday, February 7th, 2018

…read more

Do ladowania i wyladowywania sa uzywane liczne rodzaje urzadzen mechanicznych

Wednesday, February 7th, 2018

Do ładowania i wyładowywania są używane liczne rodzaje urządzeń mechanicznych. Należyte ich dobranie oraz racjonalne zorganizowanie robót przy ładowaniu i wyładowywaniu ma duży wpływ na wyniki robót, a przede wszystkim na należytą eksploatację środków transportowych, postęp robót i ich koszty. Pod względem technicznym wszystkie urządzenia i maszyny do ładowania i wyładowywania materiałów można podzielić na trzy grupy: a) maszyny pracujące cyklicznie (o pracy nieciągłej), b) maszyny o pracy ciągłej, c) urządzenia pomocnicze, W maszynach o pracy cyklicznej podstawowa część maszyny wraz z materiałem przesuwa się od miejsca ładowania do wyładowania, po czym wraca próżna, aby wykonać ponowny ruch roboczy dla przemieszczania nowej porcji materiału. W maszynach o pracy ciągłej podstawowy element ma ciągły i jednokierunkowy ruch bez, zatrzymywanie się dla poboru ładunku i przemieszcza materiał mniej lub więcej równomiernie. Do grupy pierw szej zaliczamy: koparki łyżkowe i chwytakowe, ładowarki jednonaczyniowe, zgarniarki, spycharki, żurawie na samochodach. …read more

Ladowarki jednonaczyniowe na podwoziu kolowym sa bardziej zwrotne

Tuesday, February 6th, 2018

Ładowarki jednonaczyniowe na podwoziu kołowym są bardziej zwrotne. Zastosowanie ich daje lepsze wyniki, jeżeli są użyte do pracy na placach o twardej nawierzchni lub do przemieszczania materiałów na placu. Zasadniczą różnicą tej ładowarki, podobnie jak i ładowarki marki Caterpillar, w stosunku do ładowarki T-I07 i Eimco jest to, iż materiał w czasie ładowania nie jest przerzucany przez ładowarkę, lecz rozładowywany wskutek obrotu czerpaka (naczynia) dookoła osi poziomej. Bardzo prostym urządzeniem są zgarniarki linowe, które mogą służyć do wyładowywania materiałów z wagonów kolejowych, przemieszczania materiałów na składach oraz, przy pewnych dodatkowych urządzeniach, do ładowania materiałów na środki transportowe. Zgarniarki linowe klasyfikuje się na podstawie ilości lin używanych do pracy są więc zgarniarki jednolinowe, dwulinowe i trzylinowe. …read more