Fale głosowe o małym natężeniu

Poza tłumikiem powinny się rozprzestrzeniać już tylko szczątkowe fale głosowe 0 małym natężeniu. Opory przepływu gazów przez tłumik powinny być jak najmniejsze. Ze wzrostem oporów przepływu stawianych przez tłumik zwiększa się pozostałość spalin w cylindrach i tym samym maleje moc użyteczna silnika. Tłumik powinien stawiać więc jak największy opór akustyczny przy jak najmniejszym oporze przepływu. Działanie tłumików opierano dawniej na tym, że strumień gazu przechodził rozmaitymi otworami, trafiał na przegrody i wielokrotnie zmieniał kierunek. W ten sposób ograniczano wprawdzie dość skutecznie pulsowanie strumienia spalin oraz natężenie hałaśliwości, ale tłumik taki miał duże opory przepływu, a nadto łatwo zanieczyszczał się osadami i nagarem, przez co z czasem jeszcze bardziej wzrastały opory przepływu. Nowoczesne tłumiki działają według odmiennych zasad, opartych na wykorzystaniu określonych zjawisk akustycznych (filtry akustyczne). W tłumikach znajdują również zastosowanie rozmaite elementy absorpcyjne, pochłaniające dźwięki przez zamianę ich energii na ciepło, wskutek tarcia o porowate materiały odporne na wysoką temperaturę, jak wełna szklanna lub metalowa czy azbest. Niezależnie od typu tłumiki mają na ogół bezpośrednio za wlotami komory rozprężne. Wskutek wstępnego rozprężenia obniża się bowiem ciśnienie i temperatura uchodzących spalin, co zwiększa skuteczność wygaszania hałaśliwości wydechu we właściwych elementach filtrujących. Należy podkreślić, że gdy chodzi o silniki dwusuwowe, to tłumik powinien wytwarzać pewne określone przeciwciśnienie w rurze wydechowej, niezbędne do osiągania wymaganego napełnienia cylindrów. Tłumiki refleksyjne przyjęcia poprawki odnośnie długości zależnie od średnicy d I Rezonator taki można wykorzystać jako element do pochłaniania dźwięków. Rezonator HELMHOLTZA w klasycznej postaci składa się z komory kulistej o objętości V połączonej z otoczeniem przez krótką otwartą rurę. Kiedy w otwór rury uderza fala podłużna powietrza (lub gazu) wytwarzająca dźwięk, objętość V gazów znajdujących sie w komorze zostaje wprawiona w stan ruchu drgającego. Amplituda drgań zmienia się ze zmianą częstotliwości fali wzbudzającej, wzrastając do nieskończoności przy częstotliwości rezonansu określonej zależnością = C A/Frll • V/2T, gdzie: C— prędkość dźwięku, V— objętość, l— długość rury oraz Fr — przekrój rury. [więcej w: salon toyoty warszawa, vb leasing poleasingowe, trasbus ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.