Praktyka eksploatacji dróg samochodowych pokazala, ze normalne rowy o stosowanych powszechnie wymiarach zwykle sa wypelnione woda

Praktyka eksploatacji dróg samochodowych pokazała, że normalne rowy o stosowanych powszechnie wymiarach zwykle są wypełnione wodą w 1-7. Eksploatacja dróg z rowami opływowymi jest o tyle jeszcze ułatwiona, że rowy takie nie zamulają się, szybko zarastają trawą i nie wymagają okresowych pogłębień, wykonywanych przy normalnych rowach zwykle co 3 – 4 lata. Rowy trapezowe głębokie, stosowane do niedawna powszechnie, mają poważne wady. Rowy takie nie osuszają podłoża gruntowego (z wyjątkiem tylko odcinków położonych na gruncie bagnistym), zwłaszcza jeżeli są wykonane w gruntach gliniastych i pyłowych. Za pomocą głębokich rowów nie można zmniejszyć (przynajmniej w widocznym stopniu) włoskowatego podciągania się wody w gruncie. Natomiast w okresie jesiennym nawilgocenie gruntów może nastąpić nie tylko w wyniku dostawania się do gruntu wody powierzchniowej, lecz- przede wszystkim w wyniku ruchów wody w gruncie. W ten sposób przy gruncie glinia stym i pyłowym, które charakteryzuje nieznaczna przepuszczalność i wysoka zdolność włoskowatego podnoszenia się wody, stateczności górnej części nasypu drogowego nie można zapewnić przez wykonanie przy drodze głębokich rowów. W okresie tajania śniegu, głębokie rowy przydrożne wpływają na dodatkowe nawilgocenie nasypów drogowych. [przypisy: toyota okęcie, trasbus, carsed otomoto ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.