Prędkość obrotowa momentu maksymalnego

Prędkość obrotowa momentu maksymalnego [Obr/minl — prędkość obrotowa wału korbowego, przy której silnik rozwija moment maksymalny.
Znamionowa prędkość obrotowa (nominalna) IN [Obr/min] — predkość obrotowa walu korbowego, przy której silnik rozwija moc znamionową,
Dopuszczalna prędkość obrotowa [obr/min] — maksymalna prędkość obrotowa walu korbowego, przy której nie grozi jeszcze uszkodzenie układu korbowego lub innych mechanizmów silnika; na ogól 10. . .15% większa niż prędkość znamionowa.
Prędkość obrotowa biegu jałowego [obr/min] prędkość obrotowa walu korbowego równa lub nieco wyższa od minimalnej prędkości obrotowej, przy której silnik może pracować bez obciążenia zewnętrznego ; przeważnie 250. . . 1000 obr/min.
Zakres eksploatacyjnych prędkości obrotowych (prędkości lub obrotów użytecznych) — zakres prędkości obrotowych walu korbowego ograniczony prędkością obrotową momentu maksymalnego i znamionową prędkością obrotową. [przypisy: toyota okecie, carsed otomoto, toyota okęcie ]
Elastyczność silnika — charakterystyczna dla silnika zdolność dostosowywania rozwijanego chwilowo momentu obrotowego silnika do chwilowego momentu obrotowego obciążającego wał korbowy w zakresie eksploatacyjnych prędkości obrotowych. Jeżeli silnik pracuje w zakresie eksploatacyjnych prędkości obrotowych, to przy stałym otwarciu przepustnicy lub dawkowaniu urządzenia wtryskowego każda zmiana obciążenia zewnętrznego pociąga za sobą odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie momentu obrotowego silnika, przy jednoczesnym obniżeniu się lub podwyższeniu prędkości obrotowej wału korbowego.
Współczynnik elastyczności silnika — stosunek maksymalnego momentu obrotowego silnika do momentu, który rozwija on pracując z mocą znamionową; M max/MNG w praktyce 1,10. . . 1,35.
Wskaźnik zakresu prędkości obrotowych 13 — stosunek predkości obrotowej momentu maksymalnego do znamionowej prędkości obrotowej ; 3 n,M/nN.
Wskaźnik ten określa zakres prędkości obrotowych, w których silnik może być wykorzystany jako źródło napędu; w praktyce 0,45. . .0,75. Miernikiem elastyczności silnika jest również współczynnik u (M max/MN); w praktyce a =
Pojemnościowy wskaźnik mocy Np [KM/I] — stosunek mocy 1000 znamionowej do pojemności skokowej silnika ; Np [KM/I]. Pojemnościowy wskaźnik mocy wynosi Od 10 KM/I (niektóre czterosuwowe silniki wysokoprężne) do 60. . .70 KM/I (silniki pojazdów sportowych). Pojemnościowy wskaźnik mocy silników wyczynowych (samochodów i motocykli wyścigowych) zawiera się przeważnie w zakresie 80. . . 120 KM/I, lecz niekiedy jest znacznie większy.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.