Produkty spalania

Liczba cetanowa jest to wskaźnik czysto umowny, będący miernikiem skłonności do zapłonu paliwa przeznaczonego do silników wysokoprężnych (o zapłonie samoczynnym). Liczba cetanowa odpowiada procentowej zawartości cetanu (węglowodoru łatwo ulegającemu samoczynnemu zapłonowi) w mieszaninie z alfametylonaftalenern (trudno zapalnym), zapalającej się równie łatwo w specjalnym silniku laboratoryjnym jak określone nią paliwo. lm większa jest liczba cetanowa paliwa, tym lepiej nadaje się ono do zasilania silnika wysokoprężnego (tym mniejsze jest opóźnienie zapłonu, tym niższe szczytowe ciśnienie spalania, a więc i tym bardziej elastyczny bieg silnika).
Zwiększanie liczby oktanowej. Odporność paliwa na spalanie detonacyjne można zwiększyć przez dodanie do niego tzw. antydetonatorów. Do najbardziej rozpowszechnionych należą: czteroetylek ołowiu — Pb(C2H5) i pięciokarbonylek żelaza Czteroetylek ołowiu jest bardzo silną trucizną, a paliwo z jego dodatkiem — tzw. etylina — jest barwione w celu ostrzeżenia użytkowników.
Przebieg spalania. Mieszanka robocza spala się w okresie, gdy tłok znajduje sie w pobliżu zwrotu zewnętrznego. Zapłon następuje wskutek wyładowania elektrycznego, gdy korba wychylona jest o kąt 6 przed zwrotem wewnętrznym tłoka, zwany kątem wyprzedzenia zapłonu. Początkowo spalają się małe ilości mieszanki w pobliżu elektrod świecy zapłonowej i na wykresie indykatorowym nie zaznacza się dostrzegalny wzrost ciśnienia. Dopiero kiedy spaleniu ulegnie 6. ogólnej objętości mieszanki, ciśnienie wzrasta w widoczny sposób. Okres spalania 1—2 bez wzrostu ciśnienia spowodowanego spalaniem nosi nazwę spalania utajonego, lub okresu indukcyjnego. Następnie ma miejsce gwałtowny wzrost ciśnienia w cylindrze. [patrz też: mibo otomoto, euro auto stefaniak, salon samochodów używanych poznań ]
Okres ten tzw. spiętrzenia ciśnienia kończy sie po osiągnieciu szczytowego ciśnienia spalania pz po wykonaniu przez tłok zwrotu zewnętrznego. Ciśnienie pz można określić szacunkowo wg zależności empirycznej: pz (e + 0,3) • (pe — 2,5) [kG/cm2], gdzie: pe — średnie ciśnienie (użyteczne) ; p; 30. . . 50 [kG/cm2].
Przebieg spalania charakteryzuje tzw. współczynnik twardości biegu silnika K zlp/drp [kG/cm2• oo. w. k.], gdzie: LIP — przyrost ciśnienia w okresie spiętrzenia ciśnienia oraz — kąt obrotu wału korbowego odpowiadający okresowi spiętrzania ciśnienia.
Przyjmuje Się umownie, że spalanie mieszanki kończy się w chwili, gdy temperatura spalin osiąga maksimum. Maksimum temperatury występuje zawsze po maksimum ciśnienia. W rzeczywistości dopalanie resztek mieszanki trwa jeszcze podczas rozprężania, a niekiedy (np. wskutek nadmiernego zubożenia mieszanki) nawet i w czasie wydechu spalin.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.