Przekroje oplywowe, o lagodnych skarpach nasypów i rowów zupelnie wylaczaja awarie na drogach, poniewaz w kazdym miejscu mozna zjechac z drogi

Przekroje opływowe, o łagodnych skarpach nasypów i rowów zupełnie wyłączają awarie na drogach, ponieważ w każdym miejscu można zjechać z drogi. Łagodne skarpy umożliwiają kierowcy widzenie całej skarpy, co pozwala na ruch z niezmniejszoną szybkością. Należy tu podkreślić znaczenie ekonomiczne, jakie mają przekroje opływowe na utrzymanie drogi. Przy stosowaniu zaokrągleń krawędzi korony i skarp wydatki na utrzymanie bieżące drogi zmniejszają się o 25- 30 %, a krawędzie takie w okresie eksploatowania drogi prawie nie są uszkadzane. Przekroje opływowe znacznie łatwiej dostosowuje się do otaczającego krajobrazu, pozwalając na zlewanie się sztucznych skarp drogi z okolicą. Zasadniczą cechą przekroju opływowego drogi są płytkie rowy przydrożne, najczęściej nieprzekraczające głębokości 30 -7-50 cm. Rowy takie mają podstawowe zadanie przyjęcia wody powierzchniowej spływającej z nawierzchni, poboczy i skarp. Przekroje rowu kształtu tró jkątnego lub trapezowego przypadają wyłącznie w miejscach, gdzie ilość wody spływającej do rowu ze zlewni lub z drogi na dłuższym spadku rowu nie mieści się w normalnym, płytkim przekroju rowu opływowego. [więcej w: carsed otomoto, mibo otomoto, krotoski cichy poznan ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.