PRZYKLADY PROJEKTOWANIA PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH

PRZYKŁADY PROJEKTOWANIA PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH. W normalnych warunkach terenowych, przy projektowaniu przekrojów poprzecznych dróg magistralnych, przeznaczonych do szybkiego ruchu dalekobieżnego, należy polepszyć warunki bezpieczeństwa ruchu, tzn. usunąć z przekroju poprzecznego wszelkiego rodzaju urządzenia, przeszkadzające ruchowi, np. słupy telekomunikacyjne, składy materiałów drogowych, drzewa itp. Tylko znaki drogowe mogą pozostać w koronie drogi, przy czym staramy się ustawiać je na samej krawędzi drogi, a w miarę możności (przy stosowaniu łagodnego pochylenia skarp rowów) również na przeciwskarpie w dobrze widocznych miejscach. Pochylenie skarp wewnętrznych rowów drogowych dla dróg magistralnych należy stosować jak najbardziej łagodne, dla dróg podrzędnych o ruchu powolnym (przeważnie konnym) skarpy te mogą być bardziej strome. Zasadniczo sposoby budowy i kształtu nasypów i wykopów drogowych są zależne również od warunków rzeźby terenu i od rodzaju gruntu zarówno podłoża ziemnego, jak i samego nasypu. W przypadkach szczególnych, w razie konieczności budowy drogi w nasypie i budowy rowów drogowych, rowy te mogą służyć za ukopy w celu pobrania materiału ziemnego do wykonania nasypów, położonych w pasie drogowym. [patrz też: mibo otomoto, otomoto gliwice, salon toyoty warszawa ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.