RECZNE PRACE ZALADUNKOWE I WYLADUNKOWE MATERIALÓW

RĘCZNE PRACE ZAŁADUNKOWE I WYŁADUNKOWE MATERIAŁÓW. Wyniki pracy ręcznej zależne są od siły fizycznej człowieka, stanu zmęczenia oraz warunków pracy. Do warunków pracy zalicza się: warunki atmosferyczne, rodzaj i jakość narzędzi pracy, pozycję pracy, wysokość podnoszenie materiału, odległość podstawionego środka transportu itd. Czynniki te powodują, że ładowanie ręczne staje się mało wydajne, pochłania ogromną ilość czasu i jest nadmiernie kosztowne. Pracochłonność robót przy ładowaniu i wyładowaniu materiałów potrzebnych do wybudowania lll p. 1 km drogi jest bardzo duża. Przy założeniu dowozu 7 tysięcy ton materiałów, które należy wyładować z wagonów kolejowych, następnie załadować na samochody, przewieźć na place składowe, ponownie wyładować, a wreszcie rozwieść na odległość około 2 m, potrzebna ilość robocizny według katalogów norm wynosi 14000 robotnikogodzin, tj. 1750 robotnikodni. Tak wielka pracochłonnoś robót załadunkowych i wyładunkowych wyraźnie przemawia za koniecznością ich mechanizowania. Materiały sypkie ładuje się ręcznie zwykle za pomocą łopat, szufla lub wideł, natomiast materiały w kawałkach – bezpośrednio rękami. Do robót wyładunkowych używa się tych samych narzędzi, jednak materiały sypkie, plastyczne i w kawałkach wyładowuje się coraz częściej w sposób zmechanizowany przez wprowadzanie do transportu w coraz większym stopniu samochodów i przyczep samowyładowczych. [podobne: salon toyoty warszawa, trasbus, rezonator helmholtza ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.