Rezonator szeregowy

Rezonator szeregowy, tzw. filtr niskiej częstotliwości, przepuszcza wszystkie dźwięki o częstotliwości mniejszej niż jego własna częstotliwość pochłaniając dźwięki o większej częstotliwości. Tłumienie jest tym skuteczniejsze, im większa jest częstotliwość wygaszanych dźwięków w stosunku do własnej częstotliwości rezonatora. Skuteczność tłumienia dźwięku określa zależność (dla ośrodka w bezruchu): R = 1010g 1 + gdzie; FI, — przekrój komory rezonatora, Fr — przekrój rury, Iv długość rezonatora, 2 TC • j — częstotliwość kątowa oraz a — prędkość cząsteczkowa dźwięku. Największe tłumienie zachodzi przy wartościach — (l + 2n) a/4 Iv dla l, 2, 3 itd. i zależy od stosunku Fv/Fr. Podczas przepływu gazów (jak np. w układzie wydechowym silnika) dzięki wewnętrznemu załamywaniu fal głosowych tłumienie dźwięków jest skuteczniejsze, i dlatego układ szeregowy lepiej wygasza hałaśliwość pracy silnika pracującego z pełnym obciążeniem niż podczas biegu jałowego. Rezonator bocznikowy, tzw. filtr wysokiej częstotliwości, tłumi bardzo skutecznie dźwięki o częstotliwości bliskiej jego własnej częstotliwości. Skuteczność tłumienia w układzie można obliczył z zależności: 10 log (l + c • V/4 — l/z), gdzie: c = V — objętość przestrzeni rezonacyjnej, Fr — przekrój rury. W celu zwiększenia zakresu czestotliwości tłumionych można wyłożyć ścianki komory rezonacyjnej materiałem tłumiącym, np. watą szklanną. Schemat przerywana na wykresie dzialania rezonatora bocznikowego. Rezonator bocznikowy tłumi dobrze drgania o malej amplitudzie, a wiec tłumi lepiej hałaśliwość pracy silnika na biegu jałowym niż w razie pełnego obciążenia. Układy wielostopniowe. Ponieważ rezonator w zakresie pewnych częstotliwości (kiedy długość rezonatora równa jest połowie długości fali lub jej wielokrotności) zamiast tłumił, wzmacnia dźwięki, w celu otrzymania ciągłości działania tłumiącego w szerokim zakresie częstotliwości stosuje się tzw. układy wielostopniowe, szeregowe, bocznikowe lub mieszane. [hasła pokrewne: salon toyoty warszawa, vb leasing poleasingowe, trasbus ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.