Rodzaje silników

Ze względu na liczbę suwów tłoka przypadających na jeden przebieg pracy w cylindrze, rozróżnia się silniki:
— dwusuwowe — podczas przebiegu pracy tłok wykonuje dwa suwy, a wał korbowy jeden pełny obrot; co drugi suw tłoka jest suwem pracy,
— czterosuwowe — podczas przebiegu pracy tłok wykonuje cztery suwy, a wał korbowy dwa pełne obroty czwarty suw tłoka jest suwem pracy.
Z uwagi na rozmieszczenie i układ cylindrów rozróżnia się: układ rzędowy — osie wszystkich cylindrów leża w jednej płaszczyźnie, wał korbowy znajduje się z jednej strony cylindrów, a głowica lub głowice zamykają cylindry z drugiej strony; ze względu na ustawienie rozróżnia się z kolei cylindry stojące (pionowe, głowica od góry), skośne (odchylone od pionu), leżące (poziome) oraz wiszące (pionowe, głowica od dołu),
— układ widlasty — układ dwurzędowy, w którym płaszczyzny osi rzędów cylindrów są pochylone względem siebie o tzw. kąt rozwidlenia; rozróżnia sie układy zwykłe i odwrócone (wał korbowy u góry), [przypisy: wynajem aut dostawczych, szamba ekologiczne, pojazdy specjalistyczne ]
— układ H — o cylindrach rozmieszczonych w kształcie litery H,
– układ X — o cylindrach rozmieszczonych w kształcie litery X, układ gwiazdowy o cylindrach rozmieszczonych w jednakowych odstępach, promieniowo w jednej, dwóch lub trzech płaszczyznach równoległych,
— układ bliźniaczy — o dwóch cylindrach równoległych: tłoki poprzez korbowody współpracują z jednym czopem korbowym walu korbowego,
— układ bokser — o cylindrach równoległych, poziomych, leżących na przemian po dwu stronach wału korbowego
Ze względu na średnią prędkość liniową tłoków rozróżnia się silniki:
wolnobieżne — o prędkości średniej tłoka poniżej 10 m/sek, szybko bieżne o prędkości średniej tłoka od 10 . . .15 m/sek, wyczynowe — o prędkości średniej tłoka powyżej 15 misek.
Ze względu na przeznaczenie i zakres zastosowania rozróżnia sie silniki: przemysłowe, okrętowe, lotnicze oraz trakcyjne (w tym kolei: samochodowe, ciągnikowe, motocyklowe, motorowerowe, kolejowe i inne).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.