Skuteczność tłumienia interferencyjnego

Skuteczność tłumienia interferencyjnego zależy od dokładności przesunięcia fazy. Zatem sprawność tłumika interferencyjnego zależy Od prędkości obrotowej walu korbowego i temperatury spalin, ponieważ wpływa ona na prędkość dźwięku. Z tego powodu tłumiki interferencyjne znajdują tylko bardzo ograniczone zastosowanie. Skuteczność działania takich tłumików nie zależy natomiast od prędkości przepływu spalin. Tłumiki silników dwusuwowych. Tłumienie hałaśliwości wydechu silników dwusuwowych jest znacznie trudniejsze niż silników czterosuwowych. Fale głosowe wydechu silników dwusuwowych, ze względu na duża prędkość odsłaniania szczelin, zawierają stosunkowo dużo szczególnie przykrych dźwięków z zakresu wielkich częstotliwości. Silniki dwusuwowe wyposaża się obecnie przeważnie w tłumiki refleksyjne, jako najbardziej wydajne. Duży wpływ na skuteczność tłumienia hałaśliwości wydechu ma pojemność tłumika. Z tego względu tłumiki silników dwusuwowych w samochodach mają zwykle dwukrotnie większe pojemności niż tłumiki silników czterosuwowych. Podwojenie pojemności tłumika zapewnia w odniesieniu do określonych warunków zmniejszenie hałaśliwości o około 6 fonów. Najważniejszym z czynników uwzględnianych w trakcie projektowania układu wydechowego silnika dwusuwowego jest konieczność wytwarzania przez taki układ, a zatem w znacznej części również i przez tłumik, określonego przeciwciśnienia zapewniającego wymagane napełnienie cylindrów silnika mieszanką lub powietrzem. Przeciwciśnienie to ogranicza również skutecznie straty przepłukiwania. Przeciwciśnienie w rurze wydechowej hamuje ponadto gwałtowny, burzliwy odpływ spalin w okresie otwarcia szczeliny wylotowej, zmniejszając niepożądane pulsowanie ciśnienia. Z podanych względów tłumik silnika dwusuwowego powinien być starannie dobrany do całości układu wydechowego i wbudowany w odpowiednim miejscu. Niekiedy należyte wyniki uzyskuje się dopiero przez zastosowanie układu dwóch tłumików, działających równolegle. Tłumiki silników motocyklowych. Tłumienie hałaśliwości pracy silników motocyklowych, stosowanych często w mikrosamochodach, jest znacznie trudniejsze niż w przypadku silników samochodowych. Wynika to głównie z braku miejsca na zainstalowanie tłumika odpowiednich rozmiarów, zwłaszcza że przeważnie chodzi tu o silnik dwusuwowy, który wymaga większego tłumika niż silnik czterosuwowy. Jednocześnie hałaśliwość pracy silnika motocyklowego jest szczególnie uciążliwa ze względu na małą liczbę cylindrów. [hasła pokrewne: regeneracja turbin, mm cars katowice, mibo olsztyn ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.