Spalanie w cylindrze silnika o zapłonie iskrowym

Czynniki kształtujące przebieg spalania. Sposób spalania się mieszanki w cylindrze silnika o zapłonie iskrowym zależy głównie od następujących czynników:
— stopień sprężania; ze wzrosłem stopnia sprężania podwyższają się ciśnienie i temperatura, wskutek czego mieszanka jest lepiej przygotowana do spalania i spala się szybciej; okres indukcyjny ulega skróceniu, szybkość wydzielania ciepła jest większa, jednak wzrasta wskutek tego także i współczynnik twardości biegu kształt komory spalania i miejsce umieszczenia świecy zapłonowej decydują o kształcie, wielkości powierzchni frontu płomienia i intensywności zawirowania ładunku,
wyprzedzenie zapłonu; spalanie mieszanki musi zawsze trwać przez pewien okres czasu ; maksimum pracy użytecznej wyprzedzenia zapłonu; współczynnik twardości biegu silnika jest wówczas największy, ciśnienie spalania pz podwyższa się do maksimum, a wykres indykatorowy ma największa powierzchnie
— intensywność zawirowania mieszanki zależy od kształtu komory spalania, umieszczenia świecy zapłonowej i prędkości biegu silnika; silne zawirowanie mieszanki zapewnia duże prędkości spalania; im większa jest prędkość biegu silnika, tym silniejsze powinno być zawirowanie biegu silnika.
Spalanie stukowe i detonacyjne objawia sie charakterystycznymi odgłosami, którym zawdziecza swą nazwę. Przy niewielkim nasileniu, dobrze słyszalne metaliczne stukanie występuje nieregularnie i nie we wszystkich cylindrach. O dużym nasileniu zjawiska świadczy silne, regularne stukanie, przegrzewanie się silnika i jednoczesny spadek jego mocy oraz znaczna zawartość sadzy w spalinach. Zawartość cząstek węgla w spalinach jest wynikiem dysocjacji dwutlenku węgla wskutek spalania detonacyjnego. Przegrzewanie się silnika w nastepstwie spalania detonacyjnego może być powodem samozapłonów mieszanki. Podobnie przedwczesny samozapłon mieszanki może być przyczyną. wystąpienia detonacji. [patrz też: mibo otomoto, euro auto stefaniak, salon samochodów używanych poznań ]
Uderzenie fali ciśnienia w ścianki komory spalania podczas spalania stukowego, a szczególnie detonacyjnego jest tak silne, że powoduje ich drgania. W rezultacie okresowych zmian ciśnienia w cylindrze krzywa ciśnienia na wykresie indykatorowym przybiera postać charakterystycznej ,piły na odcinku odpowiadającym spalaniu i rozprężaniu.
Prawdopodobieństwo stukowego spalania paliwa o określonej liczbie oktanowej zależy od bardzo wielu czynników:
— niekorzystne ukształtowanie komory spalania, w której część mieszanki znajduje się w dużej odległości od świecy zapłonowej i jest przy tym źle chłodzona,
— zwiększenie wyprzedzenia zapłonu (czynnik bardzo istotny),
Wzbogacenie mieszanki do składu = 0,8, zwiększanie średnicy cylindra i jego pojemności skokowej, mała przewodność cieplna materiałów głowicy i tłoków (w mniejszym stopniu cylindra); np. zastosowanie żeliwa zamiast stopu lekkiego, zwiększanie obciążenia silnika, zwiększanie oporów wydechu, przegrzewanie silnika,
— zasilanie gaźnikowe w porównaniu z wtryskowym, szczególnie bezpośrednio do cylindra.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.