Spalanie w cylindrze silnika wysokoprężnego

Przebieg spalania. Paliwo wtryskiwane do komory spalania wysokoprężnego silnika o zapłonie samoczynnym ulega (z wyjątkiem niektórych silników wielopaliwowych) rozpyleniu na bardzo drobne kropelki, częściowo paruje i miesza sie ze sprężonym powietrzem, którego temperatura wynosi 600. .700 oc i znacznie przekracza temperaturę zapłonu paliwa. Tworzą się w ten sposób liczne ośrodki zapłonu, od których zapala sie mieszanka powstała z odparowujacego w dalszym Ciągu paliwa. W komorze spalania silnika wysokoprężnego brak jednolitego frontu płomienia i trudno mówić tu o szybkości spalania, a przebieg spalania charakteryzuje raczej szybkość (intensywność) wydzielania sie ciepła w wyniku spalania paliwa. Wtryskiwanie paliwa rozpoczyna się pod koniec suwu sprężania i kończy, zależnie od obciążenia silnika, przed lub po wykonaniu przez tłok zwrotu zewnętrznego. Proces spalania można podzielić poglądowo na trzy charakterystyczne okresy:
— opóźnienie zapłonu (opóźnienie wzrostu ciśnienia); okres ten odpowiada odcinkowi krzywej wykresu indykatorowego od rozpoczęcia wtrysku paliwa do chwili, w której wystąpi uchwytny wzrost ciśnienia spowodowany spalaniem; w okresie tym paruje rozpylane paliwo, zaczyna tworzył się mieszanka i pierwsze ośrodki zapłonu oraz zwykle pojawia sie już otwarty płomień,
— spalanie niekontrolowane (gwałtowny wzrost ciśnienia, również nazywany z uwagi na charakter spalania okresem spalania detonacyjnego); okres ten odpowiada zwykle odcinkowi wykresu indykatorowego od punktu 2 do punktu 3 szczytowego ciśnienia; w okresie tym spala się niemal natychmiast cala ilość paliwa zmieszanego już ze spreżanym powietrzem — czyli zasadniczo cała ilość paliwa rozpylonego dotychczas we wnętrzu cylindra; szczytowe ciśnienie spalania dochodzi przeważnie do 50. . .80 (niekiedy 100 lub więcej) kG/cm2 i osiąga to maksimum już po wykonaniu przez tłok wzrostu zewnętrznego; gwałtowność niekontrolowanego spalania powoduje charakterystyczną twardość biegu silników wysokoprężnych, którą uważa się na ogół za dopuszczalna, jeżeli współczynnik twardości biegu (patrz punkt 335) nie przekracza 5 kG/cm2 • oo. w. k., — spalanie kontrolowane (spadek ciśnienia, podwyższanie się temperatury do maksimum); w okresie tym spala sie zasadniczo cala reszta dawki wtryskiwanego paliwa, przy czym w pewnym stopniu środkami konstrukcyjnymi można wpływać na przebieg procesu spalania; umownie przyjmuje się, że spalanie kontrolowane kończy się z chwilą osiągnięcia przez ładunek cylindra najwyższej temperatury wynoszącej 1500. . .2100 oc; w okresie tym maleje ciśnienie spalin, ponieważ zwiększa się objętość przestrzeni roboczej cylindra wskutek zbliżania się tłoka z coraz większą prędkością do wału korbowego, [przypisy: mibo otomoto, euro auto stefaniak, salon samochodów używanych poznań ]
— dopalanie — okres wypalania sie rozproszonych w przestrzeni roboczej resztek paliwa, zupełnie niekontrolowany; okres ten kończy się w czasie rozprężania, a nawet wydechu spalin co sprzyja przegrzewaniu sie silnika; niekiedy, np. wskutek nieprawidłowego rozpylania paliwa lub wtryskiwania go w niewłaściwym kierunku, resztki oleju napędowego mogą dopalać sie jeszcze nawet w rurze wydechowej; jest to szczególnie szkodliwe w razie doładowywania silnika za pomocą turbosprężarki, ponieważ zbyt gorące spaliny nadmiernie rozgrzewają łopatki turbiny.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.