Sprzęgło hydrokinetyczne

Sprzęgło hydrokinetyczne zespołu HYDRA-MATIC Three Speed ma pomocniczą kierownicę, dzięki której pracuje w zasadzie jako przekładnia hydrokinetyczna o wąskim zakresie przełożeń (1 .0 . . 1,3).
Bieg zwolniony włącza się wskutek napełnienia olejem sprzęgła hydrokinetycznego i włączenia hamulca taśmowego, przy czym sprzęgło wielotarczowe i hamulec stożkowy są wyłączone. Ponieważ hamulec taśmowy utrzymuje w bezruchu koło pierścieniowe tylnej przekładni planetarnej, pracuje ona z przełożeniem zwalniającym (3,03). W takiej sytuacji kierownica sprzęgła hydrokinetycznego, związana poprzez koszyk satelitów tylnej przekładni planetarnej z wałem zdawczym, obraca sie ciągle 3,03 raza wolniej niż turbina i koło słoneczne tylnej przekładni planetarnej. Wskutek tego sprzęgło hydrokinetyczne przenosząc napęd zwiększa moment obrotowy. Największe przełożenie sprzęgła (podczas bezruchu turbiny, czyli w chwili ruszania samochodu z miejsca) wynosi około 1,3, a całkowite przełożenie zespołu wynosi około 3,64 — ponieważ moment obrotowy na wale zdawczym jest różnicą momentu obrotowego, wynikającego z iloczynu przełożeń sprzęgła hydrokinetycznego i tylnej przekładni planetarnej (1,3 • 3,03 = 3,939) oraz reakcyjnego momentu kierownicy (0,3). W miarę zmniejszania się poślizgu turbiny względem pompy zanika moment reakcyjny kierownicy i sprzęgło hydrokinetyczne przestaje zwiększać moment obrotowy, czyli przełożenie zespołu maleje do 3,03 Bieg pośredni włącza się przez opróżnienie sprzęgła hydrokinetycznego z oleju i włączenie sprzęgła wielotarczowego, przy czym hamulec taśmowy pozostaje włączony, a hamulec stożkowy — wyłączony. W takiej sytuacji napęd jest przekazywany jedynie na drodze mechanicznej, tylko za pośrednictwem przedniej przekladni planetarnej, pracującej z przełożeniem zwalniającym (1,58). [hasła pokrewne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Bieg bezpośredni włącza się przez napełnienie olejem sprzęgła hydrokinetycznego i wyłączenie hamulca taśmowego, przy czym sprzęgło wielotarczowe pozostaje włączone, a hamulec stożkowy — wyłączony. W takiej sytuacji napęd jest przekazywany w 2/3 droga mechaniczną, a w 1/3 przez sprzęgło hydrokinetyczne, które rygluje obie przekładnie planetarne, zmuszając je do pracy z przełożeniami bezpośrednimi. Dzięki dwustrumieniowemu przenoszeniu napędu sprawność zespołu jest stosunkowo wysoka.
Bieg tylny włącza się przez włączenie hamulca stożkowego i napełnienie olejem sprzęgła hydrokinetycznego, przy czym hamulec taśmowy i sprzęgło wielotarczowe pozostaje wyłączone. W takiej sytuacji sprzęgło hydrokinetyczne pracuje podobnie, jak podczas korzystania z pierwszego biegu, a współdziałanie przedniej i tylnej przekładni planetarnych zapewnia przełożenie zwalniające 2,52 i obracanie się wału zdawczego w przeciwnym kierunku niż wału korbowego. W chwili ruszania z miejsca samochodu w tył całkowite przełożenie zespołu wynosi 3,57, ponieważ moment obrotowy na wale zdawczym stanowi sumę momentu obrotowego, wynikającego z iloczynu przełożenia sprzęgła hydrokinetycznego i przełożenia przekładni planetarnych (—2,52) oraz momentu reakcyjnego kierownicy (około —0 3) — czyli 1,3 (—2,52) + (—0,3) —3,57.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.