System SPIN-RESISTANT

Stożkowy mechanizm różnicowy o dwóch satelitach jest wyposażony w rozpieracz sprężynowy, który dociska koła koronowe poprzez ich czasze oporowe do stożkowych bieżni koła. Czasze oporowe Są podobnie jak koła koronowe osadzone na wielowypustach osi. Podczas prze- noszenia napędu przez mechanizm różnicowy satelity usiłując rozsunąć kola koronowe dodatkowo dociskają czasze oporowe do stożkowych bieżni kosza, dzięki czemu opory tarcia przeciwstawiające się poślizgowi czaszy oporowej względem kosza są proporcjonalne do momentu obrotowego, oddawanego przez przekładnie główną. Mechanizm różnicowy SPIN-RES ISTANT działa identycznie jak mechanizm POWR-LOK (lub TRAC-AIDE). Krzywkowy mechanizm różnicowy promieniowy ma obudowę z dwóch członów, pomiędzy którymi zacisnięte jest koło talerzowe przekładni głównej. Lewa półoś połączona jest z piastą mechanizmu różnicowego poprzez wielowypusty. Zewnętrzna ścianka piasty jest wykonana jako kształtowa bieżnia z krzywkami zewnętrznymi o odpowiednio dobranym zarysie. Półoś prawa jest połączona poprzez wielowypusty z bębnem mechanizmu różnicowego, którego wewnętrzna ścianka stanowi kształtową bieżnie z krzywkami wewnętrznymi o odpowiednio dobranym zarysie. Podczas przekazywania napędu przekręcany przez kolo talerzowe przekładni głównej koszyk mechanizmu różnicowego popycha kamienie znajdujące się w jego wnękach. Jak długo oba koła pędne obracają się z jednakowymi prędkościami obrotowymi, tak długo kamienie pracując jako nieruchome kliny ryglują obie półosie w jedną całość z obudową mechanizmu różnicowego. Jeżeli tylko jedno z kół pędnych zaczyna obracać się szybciej niż kamienie wykonując wahadłowe ruchy promieniowe, ślizgają się po krzywkach bieżni piasty bębna, Jednocześnie oparów tarcia (tym większych, im szybszy jest poślizg kamieni). Algebraiczna suma prędkości obrotowych obu kół napędowych nie ulega przy tym zmianie i jest dwukrotnie większa niż prędkość obrotowa kola talerzowego przekładni głównej [przypisy: salon toyoty warszawa, vb leasing poleasingowe, trasbus ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.