Szerokosc pasa drogowego D zalezy wiec od znaczenia i klasy technicznej drogi

Szerokość pasa drogowego D zależy więc od znaczenia i klasy technicznej drogi. W ten sposób szerokość pasa drogowego można określić wzorem: D = j + 2 . P + 2 . r + 2 . r1, Szerokość jezdni drogowej, jak to już zostało podane, zależy od ilości pasów ruchu drogowego, szerokości jednego pasa i od potrzeby urządzenia pasów postojowych. Normatywy polskie przewidują szerokości jezdni zależnie od klasy technicznej. Szerokości jezdni i korony drogi są dostosowane do szybkości podstawowej ruchu pojazdów samochodowych. Nawierzchnia drogowa powinna odpowiadać warunkom ruchu samochodowego, tzn. powinna być równa i jednocześnie dostatecznie szorstka, aby zapewnić możliwość ruchu bez niebezpieczeństwa poślizgu i zarzucania wozu na skrętach. Jednocześnie niszczenie nawierzchni powinno być jak najmniejsze, gdyż jej stan wpływa w poważnym stopniu na koszty przewozów drogowych. Nawierzchnia niszczy się nie tylko wskutek działania ruchu drogowego, lecz tak e pod wpływem działania czynników atmosferycznych, a przede wszystkim wody opadowej i podziemnej. W celu ochrony nawierzchni od niszczącego wpływu spływającej po niej wody opadowej wykonuje się nawierzchnie o pochyleniu poprzecznym od osi drogi w obie strony dla odcinków dróg prostych, i o pochyleniu jednostronnym do wewnątrz dla odcinków dróg położonych w łuku. Zbyt łagodne pochylenia poprzeczne nawierzchni powodują za powolny spływ wody z nawierzchni i zatrzymują wodę, która wsiąka do nawierzchni i do gruntu pod nawierzchnią. [patrz też: rezonator helmholtza, carsed otomoto, auto centrum poznań ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.